betingning

betingningen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till betingning

Hur används ordet betingning

  • "Åse : Hej, det låter intressant att försöka hitta genetisk betingning för ätstörningar men jag undrar om det nya forskningsprojektet enbart riktar sig till biologin – det är väl mycket tydligt att samhällets värderingar och eventuellt andra socialt grundade personlighetsstörningar väger tungt."
  • "Här hittar vi också ett praktexempel på beteendepsykologins klassiska betingning, men den stod ju främst den gamle ryssen Ivan Pavlov för – och det är en helt annan lista."
  • "Tidigare studier har gjorts på framkallade rädslominnen som på ett kontrollerat sätt framkallats genom betingning."
  • "– Så måste det vara om det vi kallar betingning ska fungera."
  • "Fenomenet är tillfälligt, men förändringen kan på sitt sätt bli mer långvarigt genom betingning."
  • "Metoden kallas klassisk betingning, och utvecklades av den ryske psykologen Ivan Pavlov redan på 1800-talet."

Rim på betingning

Vad betyder betingning inom psykologi ?

form av inlärning

Möjliga synonymer till betingning

Diskussion om ordet betingning