betjänt

betjänten
betjänter
betjänterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till betjänt

Hur böjs ordet betjänt på svenska?

Obestämd singular: betjänt
Bestämd singular: betjänten
Obestämd plural: betjänter
Bestämd plural: betjänterna

Hur används ordet betjänt

  • "Sedan 2008 har svenskarnas skulder fördubblats och en bankkris är ingen betjänt av."
  • "- Ingen är betjänt av löften som inte kan hållas."
  • "En av de utsatta kvinnorna vittnar om att hon var Åsa Waldaus betjänt i princip dygnet runt i flera år."
  • "Man har verkligen betjänt av ett bra bredband, och ändå har bredband blivit ett landsbygdsproblem som vi nu måste lösa, säger Christel Gustafsson."
  • "– Godstrafiken är inte betjänt av nya höghastighetsjärnvägar."
  • "- Jag tror att en organisation som Must är betjänt av människor som har olika perspektiv, säger den 53-årige Gunnar Karlson, som börjar sitt nya jobb i oktober."
  • "Han anser att den som är mest betjänt av ökad öppenhet är hovet självt."
  • "Ingen är betjänt av att vi plötsligt slutar köpa kakao, för då blir de ännu mer utsatta, säger Anders Carne, informationschef på Kraft Foods."
  • "- Det är ingen som skulle vara betjänt av en sådan lönebildningsmodell där man höjer lönerna kraftigt ett år och sänker dem nästa, säger han till TT."
  • "Avgångskravet motiveras av att Skandia är i starkt behov av arbetsro och därför inte är betjänt av fortsatta stridigheter inom styrelsen."

Vad betyder betjänt inom mat ?

person, oftast man eller pojke anställd i hushåll, som har som yrke att betjäna andra

Diskussion om ordet betjänt