betrakta

betraktar
betraktade
betraktat
Verb

Hur böjs ordet betrakta på svenska?

Presens: betraktar
Preteritum: betraktade
Supinum: betraktat

Hur används ordet betrakta

 • "Trots att bryggan ligger i havet är det att betrakta som allmän platsmark, enligt kommunen."
 • "Att en extern rekryteringsfirma kopplats in spelar ingen roll, handlingarna är ändå att betrakta som bolagets och kommunens."
 • "– Han har i förhör medgett omständigheterna avseende händelserna, men han menar att rånet inte är att betrakta som grovt, säger Malin Niklasson."
 • "Rätten gör bedömningen att Per-Olov Larsen låtit bli att lämna ut handlingarna trots att insåg att ansökningarna var att betrakta som allmänna handlingar och dömer honom till villkorlig dom och 17 400 kronor i dagsböter."
 • "Kommer nu konkurrensverket fram till att upphandlingen är att betrakta som olaglig, riskerar landstinget böter på upp mot 2 miljoner, tio procent av avtalets värde, enligt"
 • "Blekinge tingsrätt friar dock Högström för grovt olaga intrång, då rätten finner att omständigheterna totalt sett inte är att betrakta som grova."
 • "– Från vår sida är ärendet inte längre att betrakta som ett försvinnande."
 • "Sedan fanns det inte tillstånd för verksamheten i övrigt och därför är förfarandet att betrakta som ett brott mot tillträdesförordningen, säger Carl A Karlsson, vakthavande kommunikatör vid Försvarsmakten, till GP."
 • "- Arbetena som utfördes är att betrakta som lön, säger Carl Renberg till Blekingenytt."
 • "– Vi såg hur pass mycket han vinglade och det var att betrakta som bedrövligt, säger han."
 • "Trots att bryggan ligger i havet är det att betrakta som allmän platsmark, enligt kommunen."
 • "Att en extern rekryteringsfirma kopplats in spelar ingen roll, handlingarna är ändå att betrakta som bolagets och kommunens."
 • "– Han har i förhör medgett omständigheterna avseende händelserna, men han menar att rånet inte är att betrakta som grovt, säger Malin Niklasson."
 • "Rätten gör bedömningen att Per-Olov Larsen låtit bli att lämna ut handlingarna trots att insåg att ansökningarna var att betrakta som allmänna handlingar och dömer honom till villkorlig dom och 17 400 kronor i dagsböter."
 • "Kommer nu konkurrensverket fram till att upphandlingen är att betrakta som olaglig, riskerar landstinget böter på upp mot 2 miljoner, tio procent av avtalets värde, enligt"
 • "Blekinge tingsrätt friar dock Högström för grovt olaga intrång, då rätten finner att omständigheterna totalt sett inte är att betrakta som grova."
 • "– Från vår sida är ärendet inte längre att betrakta som ett försvinnande."
 • "Sedan fanns det inte tillstånd för verksamheten i övrigt och därför är förfarandet att betrakta som ett brott mot tillträdesförordningen, säger Carl A Karlsson, vakthavande kommunikatör vid Försvarsmakten, till GP."
 • "- Arbetena som utfördes är att betrakta som lön, säger Carl Renberg till Blekingenytt."
 • "– Vi såg hur pass mycket han vinglade och det var att betrakta som bedrövligt, säger han."

Ordet betrakta har 2 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom medicin
allmänt
medicin

Vad betyder betrakta inom allmänt ?

se på

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till betrakta (inom allmänt)

Möjliga synonymer till betrakta (inom allmänt)

Ordet betrakta inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till betrakta (inom medicin)

Diskussion om ordet betrakta

 • - 2014-09-24

  kan även vara consider