bevis

beviset
bevis
bevisen
Substantiv [t]

Hur böjs ordet bevis på svenska?

Obestämd singular: bevis
Bestämd singular: beviset
Obestämd plural: bevis
Bestämd plural: bevisen

Hur används ordet bevis

 • "Din dator samlar hemliga bevis om dina aktiviteter"
 • "Finns det bevis på Guds existens?"
 • "Det finns inget bevis att detta verkligen har hänt"
 • "Detta är ett bevis att vinklarna i en trangel är lika med 180 grader."
 • "Nu frias alltså familjen av Blekinge tingsrätt på grund av att det saknas tillräckliga bevis."
 • "Där försöker de samla in bevis från personer som drabbats och lägger ut dem på sin sida."
 • "Inspektionen hittar inga bevis för enskilda händelser men anser att skolan borde gjort mer för att stoppa mobbningen."
 • "I helgen är det upp till bevis för Emil Borgström och de andra fäktarna."
 • "Otillräckliga bevis friar"
 • "– Det finns evidens och bevis för att man får samma eller bättre resultat om du snabbt kommer tillbaka till din hemmiljö, och jobbar med ett team som har den specifika strokekunskapn och erfarenheten, säger Gertrud Wilke Olsson."
 • "Företagaren hävdar att det finns bevis för att alla som fått fakturor verkligen porrsurfat, rapporterar P4 Blekinge."
 • "Men vi har inga faktiska bevis, vilket vi behöver, säger Fredrik Svennergren."
 • "Undersökningen är inget klart bevis för att perfluorerade ämnen är orsaken, men visar att mer forskning behövs, anser hon."
 • "Men nu har åklagaren beslutat att häva anhållandet på grund av bristande bevis."
 • "Hans leende var bevis på hans misstro"
 • "andelsbevis"
 • "konkursbevis"
 • "hälsobevis"
 • "garantibevis"
 • "De har inte funnit något bevis att det är sant"
 • "lagerbevis"
 • "Beviset på det första är att den svarande 'med avsikt..."

Ordet bevis har 6 betydelser

 • Inom generell
 • Inom juridik
 • Inom ekonomi
 • Inom organisation
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom internet
generell
juridik
ekonomi
organisation
ALLMÄNT
internet

Vad betyder bevis inom generell, generell, generell ?

starkare än evidens; även inom logik och matematik

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bevis (inom generell)

Uttryck till bevis (inom generell)

Ord i uttryck för bevis (inom generell)

Möjliga synonymer till bevis (inom generell)

Möjliga synonymer till bevis (inom generell)

Möjliga synonymer till bevis (inom generell)

Ordet bevis inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till bevis (inom juridik)

Möjliga synonymer till bevis (inom juridik)

Ordet bevis inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till bevis (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till bevis (inom ekonomi)

Ordet bevis inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Synonymer till bevis (inom organisation)

Möjliga synonymer till bevis (inom organisation)

Ordet bevis inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till bevis (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till bevis (inom ALLMÄNT)

Ordet bevis inom internet

Möjliga synonymer till bevis (inom internet)

Diskussion om ordet bevis

 • - 2011-08-16

  det står i ordboken att proof betyder bevis