bevisföring

bevisföringen
bevisföringar
bevisföringarna
Substantiv [n]

Synonymer till bevisföring

Hur böjs ordet bevisföring på svenska?

Obestämd singular: bevisföring
Bestämd singular: bevisföringen
Obestämd plural: bevisföringar
Bestämd plural: bevisföringarna

Hur används ordet bevisföring

  • "Har underlättat bevisföring"
  • "Men, skriver HD, när det gäller den typen av bevisföring måste man döma med stor försiktighet."
  • "– Det är ju ganska svag bevisföring där det bland annat handlar om en konversation på Snapchat där det som skrevs har raderats."
  • "Han menar att både bevisföring och specialkompetens finns på platsen och internationellt, och att det är en stor fördel med att inte lagföra dessa personer i Sverige."
  • "Enligt honom finns det fördelar att göra det på plats, både med bevisföring och specialkompetens."
  • "” Drabbar brottsoffer, åtalade och bevisföring ”"
  • "Han menar att Säpo ändrat sin taktik efter att ha insett att deras bevisföring inte håller för att fälla någon i allmän domstol."
  • "En vanlig missuppfattning är att det krävs tung bevisföring för att lämna in ett tips."
  • "Regeringen vill reformera bevisföring i domstol"
  • "Men nu ifrågasätter den svenska regeringen om det verkligen kan bli en rättvis dom eftersom försvarsadvokaterna inte fått ta del av åklagarens bevisföring."

Vad betyder bevisföring inom generell ?

redogörelse avsedd att bevisa något

Relaterat till bevisföring

logik

bevisföring

domstolsförhandling

bevis

sammansättning

Diskussion om ordet bevisföring