bibana

bibanan
bibanor
bibanorna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet bibana på svenska?

Obestämd singular: bibana
Bestämd singular: bibanan
Obestämd plural: bibanor
Bestämd plural: bibanorna

Hur används ordet bibana

  • "Förslaget är att på många ställen bygga så kallade förbigångsspår med bibana till ett stationsläge, så att höghastighetståg som inte ska stanna går förbi statskärnan."
  • "Uneklint säger att i beräkningen har man valt bort den bibana som först tänkts gå från huvudspåret in till Jönköping."
  • "De tåg som ska stanna i Linköping får istället ta en bibana som förbinder hög-hastighetsspåret med järnvägsstationen inne i centrala Linköping."
  • "– Vi kommer att i första hand föreslå förbigångsspår med bibana ( stickspår ) in till centralt belägen station, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlingsperson för Sverigeförhandlingen."
  • "Där dras huvudspåret för höghastighetstågen utanför staden och en bibana knyter ihop station och höghastighetsbanan."
  • "Linköping har lagt stora resurser på att få en underjordisk lösning genom staden men förslaget ratades av regeringstillsatta Sverigeförhandlingen som istället nu presenterat ett förslag där Ostlänken ska gå på en förbifart med anslutande bibana in till en centralt belägen station i Linköping."
  • "För en del andra orter, exempelvis Linköping, handlar det om att dra höghastighetsbanan utanför tätorten och låta en bibana gå in till själva staden."
  • "Regionförbundet anser också att huvudbanan på den nya dubbelspåriga järnvägen bör dras via Skavsta, med anslutande bibana via Nyköping."
  • "De tåg som skulle stanna i Linköping skulle istället få ta en bibana som skulle förbinda höghastighetsspåret med järnvägsstationen inne i centrala Linköping."
  • "Nu talas det inte längre om någon bibana."

Vad betyder bibana inom järnväg ?

En bibana är en järnväg som ansluter till en stambana eller annan viktigare järnvägslinje och som inte är av stambanekaraktär. https://sv.wikipedia.org/wiki/Bibana

Möjliga synonymer till bibana

Relaterat till bibana

beledsagning

Diskussion om ordet bibana