bibelcitat

bibelcitatet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet bibelcitat

  • "Visserligen rör det sig om hot som grundar sig på bibelcitat, mer eller mindre korrekt återgivna."
  • "Inte heller handlade det om bibelcitat eller härledningar ur bibeltexter."
  • "Dödshoten är varvade med bibelcitat."
  • "- Känns det inte som att vi kommit längre än att folk ska behöva slänga gamla bibelcitat i ansiktet för att rättfärdiga sig själva, säger artisten Rickard Engfors, en av personerna på listan."
  • "SMSen innehöll en blandning av hot om sexuellt våld, men även bibelcitat."
  • "Inte heller framförde han sina åsikter via bibelcitat eller härledningar ur bibeltexter."
  • "Hon framhåller också i sin nådeansökan att hon i dag är socialt engagerad inom en frikyrka och hänvisar till bibelcitat."
  • "– Vi tweetar om mycket olika saker : bibelcitat, psalmverser – men också om mer vardagliga saker som till exempel Melodifestivalen."
  • "Mannen ska ha publicerat homofobiska bibelcitat på möbeljättens intranät, och menar själv att uppsägningen handlar om religionsdiskriminering."
  • "Ett bibelcitat och tempelriddarnas kors är ingraverat på automatkarbinen ” Cruzado ”."

Relaterat till bibelcitat

religionsurkund

Diskussion om ordet bibelcitat