bifall

bifallet
bifall
bifallen
Substantiv [t]

Hur böjs ordet bifall på svenska?

Obestämd singular: bifall
Bestämd singular: bifallet
Obestämd plural: bifall
Bestämd plural: bifallen

Hur används ordet bifall

 • "Regeringen har satsat 225 miljoner kronor från år 2018 till 2020 till projektet, Stärkta bibliotek, och Karlskronabiblioteken ansökte om pengar redan i den första ansökningsperioden och fick bifall."
 • "Sverigedemokraterna i Karlshamn yrkade inte bifall till sin egen budget i måndagens fullmäktige."
 • "– Åklagaren har fått fullt bifall till åtalet och jag är därför nöjd med domen, säger Martin Bresman, vice chefsåklagare."
 • "Disciplinnämnden meddelade på tisdagsförmiddagen att VIK:s anmälan mot KHK och Alexander Bergström lämnas utan bifall."
 • "Ansökningarna gäller intäktsbortfall för inställda och uppskjutna evenemang mellan 1 juni och 30 september, och cirka 55 procent av ansökningarna har fått bifall."
 • "Avgörande har varit att den sökande är yrkesverksam kulturutövare i ett professionellt sammanhang och 93 procent har fått bifall."
 • "Christopher Larsson yrkade bifall till förslaget."
 • "Jag får fullt bifall i hovrättens dom vilket jag inte fick i tingsrättens."
 • "– Vi behandlade Paul Meléns, motion i arbetarkommunen och förde fram den vid kongressen där den fick bifall."
 • "2007 51 ansökningar och 47 bifall"

Vad betyder bifall inom allmänt ?

applåd, uttryck av gillande, goda recensioner, anklang

Relaterat till bifall

bemyndigande

enighet

samtycke

tillåtelse

val

bifall

avtal

sammanslutning

framgång

glädjeyttring

bekräftelse

anseende

villighet

samstämmighet

aktning

Diskussion om ordet bifall

bifalla

bifaller
biföll
bifallit
Verb

Hur böjs ordet bifalla på svenska?

Presens: bifaller
Preteritum: biföll
Supinum: bifallit

Hur används ordet bifalla

 • "Skulle migrationsfallet bifalla denna ansökan får Ayad Raheem inte skickas till Irak."
 • "KD, SD och M sa nej då de vill bifalla förslaget."
 • "– Vi har kommit fram till den gemensamma ståndpunkten att vi inte kan bifalla ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande för förra året, skriver oppositionsrådet Sören Görgård ( C ) i ett pressmeddelande."
 • "– Alliansen ville bifalla rivningslovet, men de Rödgröna och Sverigedemokraterna gick samman och beslutade att säga nej till rivningslovet, säger Roland Nilsson ( M ), som är nämndens ordförande."
 • "Under måndagen beslutade länsförbundsstyrelsen för Moderaterna i Halland att bifalla föreningen i Laholms begäran om att utesluta partimedlemmarna Mikael Kahlin ( M ) och Karl-Fredrik Klinker ( M )."
 • "På tisdagen beslöt kommunfullmäktige att bifalla en motion från Freddy Jensen ( V ) om att öka kunskapen om homo-, bi- och transpersoner i kommunen."
 • "- Vi har kommit fram till att det kan finnas en möjlighet att rekonstruktionen kommer att lyckas och i ett sådant läge ska man bifalla ansökan om företagsrekonstruktion så som vi har tolkat lagstiftningen."
 • "I dagsläget är detta ett absolut hinder mot att bifalla Olssons begäran om omvandling, slår tingsrätten fast."
 • "Domstolen beslutade omedelbart att bifalla begäran."
 • "Det finns mycket goda förutsättningar att bifalla det."
 • "Skulle migrationsfallet bifalla denna ansökan får Ayad Raheem inte skickas till Irak."
 • "KD, SD och M sa nej då de vill bifalla förslaget."
 • "– Vi har kommit fram till den gemensamma ståndpunkten att vi inte kan bifalla ansvarsfrihet för kommunstyrelsens ordförande för förra året, skriver oppositionsrådet Sören Görgård ( C ) i ett pressmeddelande."
 • "– Alliansen ville bifalla rivningslovet, men de Rödgröna och Sverigedemokraterna gick samman och beslutade att säga nej till rivningslovet, säger Roland Nilsson ( M ), som är nämndens ordförande."
 • "Under måndagen beslutade länsförbundsstyrelsen för Moderaterna i Halland att bifalla föreningen i Laholms begäran om att utesluta partimedlemmarna Mikael Kahlin ( M ) och Karl-Fredrik Klinker ( M )."
 • "På tisdagen beslöt kommunfullmäktige att bifalla en motion från Freddy Jensen ( V ) om att öka kunskapen om homo-, bi- och transpersoner i kommunen."
 • "- Vi har kommit fram till att det kan finnas en möjlighet att rekonstruktionen kommer att lyckas och i ett sådant läge ska man bifalla ansökan om företagsrekonstruktion så som vi har tolkat lagstiftningen."
 • "I dagsläget är detta ett absolut hinder mot att bifalla Olssons begäran om omvandling, slår tingsrätten fast."
 • "Domstolen beslutade omedelbart att bifalla begäran."
 • "Det finns mycket goda förutsättningar att bifalla det."

Vad betyder bifalla inom vardagligt ?

besluta om formellt godkännande

Relaterat till bifalla

avtal

tillåtelse

övertygelse

enighet

samstämmighet

samtycke

bifall

vilja

villighet

endräkt

Diskussion om ordet bifalla