bildning

bildningen
bildningar
bildningarna
Substantiv [n]

Översättningar

bildning har del

Hur böjs ordet bildning på svenska?

Obestämd singular: bildning
Bestämd singular: bildningen
Obestämd plural: bildningar
Bestämd plural: bildningarna

Hur används ordet bildning

 • "Bildning är den utveckling av personligheten och odling av själsliga förmågor och förhållningssätt som anses följa av högre studier och förkovran i viss litteratur https://sv.wikipedia.org/wiki/Bildning"
 • "Runt om i landet finns också en förskjutning från enstaka kurser och sådant som mer handlar om ” bildning ”."
 • "I ett pressmeddelande från Region Blekinge framgår det också att flera projekt inom regional utveckling, kultur och bildning kommer att drabbas."
 • "Det går helt emot den politiska vilja som den nyligen beslutade regionala kulturplanen ger uttryck för, där det bland annat står att ” Dalarnas kraft som kulturbärare ligger i ett öppet sinne för nya influenser, som kan stärka, utveckla och förnya kulturarvet ”, skriver Ann-Catrin Lofvars ( MP ), ordförande Kultur- och bildningsnämnden och Malin Lagergren, chef Kultur och bildning i pressmeddelandet."
 • "Vi måste kunna ställa om snabbare och bättre än vad andra länder gör och då måste vi investera i utbildning och bildning för alla medborgare i landet, säger Håkan Juholt."
 • "Humaniora är i dagens läge snarare en bildning än en karriärsväg."
 • "– Politiskt prioriterar vi goda möjligheter till bildning, validering, fortbildning och utbildning på olika nivåer för att förbättra matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare."
 • "Frågor om hur vi tar hand om varandra är en lika viktig del av någons bildning som matematik eller kemi, men får bara en mycket liten uppmärksamhet i alla dessa år av skolan, säger Palmer."
 • "I debattartikeln i Dagens Nyheter kritiserar pedagogikprofessorn Jonas Linderoth bland annat statens offentliga utredning ” Skola för bildning ” från 1992, som han menar bidragit till att lärarnas status underminerats."
 • "Ulf P Lundgren, seniorprofessor emeritus vid Uppsala universitet och ordförande för Läroplanskommittén som gav ut ” Skola för bildning, anser inte att pedagogiken är skyldig till nuvarande lärarkris"
 • "– Vi kan inte acceptera att annat än kunskap och bildning är i fokus i skolan."

Ordet bildning har 3 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom bildligt
 • Inom sport
utbildning
bildligt
sport

Vad betyder bildning inom utbildning ?

det att bilda något; något som bildats eller uppstått

Översättningar (inom utbildning)

Engelska

Synonymer till bildning (inom utbildning)

bildning har del (inom utbildning)

Möjliga synonymer till bildning (inom utbildning)

Relaterat till bildning (inom utbildning)

mode

fördel

smak

studium

klass

förstånd

form

hövlighet

handledning

Vanlig betydelse av ordet bildning inom bildligt

Bildning av bolag sker genom registrering hos Bolagsverket

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till bildning (inom bildligt)

Möjliga synonymer till bildning (inom bildligt)

Ordet bildning inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till bildning (inom sport)

Möjliga synonymer till bildning (inom sport)

Diskussion om ordet bildning

 • - 2010-04-23

  Bildning kommer från tyskans Bildung och har ingen egentlig motsvarighet i engelskan. General education är dock det som oftast brukar användas vid översättning.