bilge

bilge
bilged
bilged
Verb

Översättningar

Synonymer till bilge

Ordet bilge har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom teknik
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt
teknik
vardagligt

Vad betyder bilge inom generell ?

take in water at the bilge; of vessels

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bilge (inom generell)

Möjliga synonymer till bilge (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet bilge inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bilge (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bilge (inom vardagligt)

Ordet bilge inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till bilge (inom teknik)

Möjliga synonymer till bilge (inom teknik)

Ordet bilge inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till bilge (inom vardagligt)

Diskussion om ordet bilge

bilge

Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till bilge (inom vardagligt)

Ordet bilge har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom sjöfart
  • Inom sjöfart
  • Inom sjöfart
vardagligt
sjöfart
sjöfart
sjöfart

Ordet bilge inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till bilge (inom vardagligt)

Ordet bilge inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till bilge (inom sjöfart)

Ordet bilge inom sjöfart

water accumulated in the bilge of a ship

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till bilge (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till bilge (inom sjöfart)

Ordet bilge inom sjöfart

where the sides of the vessel curve in to form the bottom

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska
  • slag  [ sjöfart ]
  • kim  [ sjöfart ]

Möjliga synonymer till bilge (inom sjöfart)

Diskussion om ordet bilge