bin

Namn

Översättningar

Engelska

Hur används ordet bin

 • "Biodlare från Blekinge förser forskare på Lunds Universitet med bin."
 • "Torkan hot mot svenska bin"
 • "Men nu oroar sig biodlare i flera delar av landet för att torkan och bristen på blommor ska göra att deras bin svälter."
 • "Det har varit så mycket prat om att bin håller på att dö."
 • "Även Monica Selling som är ordförande för Sveriges Biodlares Riksförbund och biodlare på Västkusten är orolig för att hon kan bli tvungen att stödmata sina bin om torkan fortsätter i juli och augusti."
 • "Sverige är ett långt land och förutsättningarna för bin och deras honung ser väldigt olika ut."
 • "Torkan i landet gör att flera biodlare nu tvingas att utfodra sina bin för att de inte ska dö."
 • "Magbakterier från bin kan i framtiden kanske användas för att stoppa sårinfektioner, istället för antibiotika."
 • "Det är en kombination av färsk honung och mjölksyrabakterier från bin som nu hoppas ersätta det traditionella antibiotikabruket."
 • "Bakterier från bin kan ersätta antibiotika"

Vad betyder bin inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
betyder 'son till' i arabiska namn

Diskussion om ordet bin

bi

biet
bin
bina
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
 • bee  [ zoologi ]

Hur böjs ordet bi på svenska?

Obestämd singular: bi
Bestämd singular: biet
Obestämd plural: bin
Bestämd plural: bina

Hur används ordet bi

 • "Världsorganisationen för djurhälsa (OIE), som har i uppdrag att fastställa internationella standarder inom djurhälsa, utkom nyligen med ett uttalande om bihälsa , där den föreslog att det internationella samfundet skulle satsa mer på forskning om orsakerna till dödligheten hos bin och på bättre begränsning och bekämpning av det stora antalet nya och redan kända sjukdomar. eur-lex.europa.euæ"
 • "Satsningen sker som en del i att vara en ” öppen stad ” och säkra att homo, bi och transpersoner bemöts på rätt sätt, menar kommunalrådet."
 • "I början av september är det meningen att de som adopterat kommer att kunna komma till Brunnsparken och hämta en burk honung från sitt bi."
 • "Nu kan du adoptera ett bi"
 • "Kuporna kommer att sitta uppe under sommaren och för 100 kronor kan man bli adoptivförälder till ett bi."
 • "Men jag har goda förhoppningar om att bi kommer leva upp till regeringens mål, säger Sten Nordin."
 • "– Vi utesluter inte att bi bygger en ny materialdepå i egen regi."
 • "– Det kan bli översvämningar hos enskilda personer och fastigheter längs vägen, men det kan även dra med sig landmassor längs vattendragen som kan fastna i våra dammar som gör att det kan bi väldigt stora översvämningar."
 • "Kommunen gör satsningen för att skapa så goda möjligheter som möjligt för att äldre ska kunna bi kvar i Svängsta."
 • "– Oavsett om du är straight, gay eller bi."
 • "Syfte är att behålla ett bi med bra arvsanlag."

Vad betyder bi inom insekter ?

Bin (Apoidea) tillhör insektsordningen steklar. De lever av nektar och pollen och spelar därmed en stor roll för blommande växters pollinering. https://sv.wikipedia.org/wiki/Bin

Relaterat till bi

skärpa

djur

Diskussion om ordet bi

BIN

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Diskussion om ordet BIN

bin

Namn

Översättningar

Svenska

Vad betyder bin inom generell ?

betyder 'son till' i arabiska namn

Diskussion om ordet bin

bin

bin
binned
binned
Verb

Översättningar

Vad betyder bin inom ekonomi ?

store in bins

Diskussion om ordet bin

BIN

Substantiv

Vad betyder BIN inom förkortning, data ?

Binary, filändelse

Diskussion om ordet BIN