bindeord

bindeordet
bindeord
bindeorden
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet bindeord på svenska?

Obestämd singular: bindeord
Bestämd singular: bindeordet
Obestämd plural: bindeord
Bestämd plural: bindeorden

Vad betyder bindeord inom generell ?

ord som binder samman; konjunktion

Diskussion om ordet bindeord