biprodukt

biprodukten
biprodukter
biprodukterna
Substantiv [n]

Synonymer till biprodukt

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet biprodukt på svenska?

Obestämd singular: biprodukt
Bestämd singular: biprodukten
Obestämd plural: biprodukter
Bestämd plural: biprodukterna

Hur används ordet biprodukt

 • "Bönder i trakterna av Grängesberg i södra Dalarna erbjuds hjälp under betesbristen i form av en biprodukt från öltillverkning."
 • "Efter provtagning visade det sig sedan att det var kisaska som har hittats, en biprodukt som används vid framställning av pappersmassa."
 • "Största delen av investeringen i Falkenberg går till att bygga ut anläggningen med utrustning som tar till vara på vasslen, en biprodukt som inte kan användas i kesotillverkningen."
 • "Bark är en biprodukt som torkas och säljs till fjärrvärmeverk i Sverige."
 • "Slammet är en biprodukt från avloppsreningsverkens reningsprocess."
 • "– Men gipset som biprodukt försvann helt för omkring 30 år sedan när tillverkningen av konstgödsel upphörde, berättar Alvin Paul."
 • "Det var tillverkningen av konstgödsel som gav gips som en biprodukt."
 • "Det var en biprodukt av svavelsyra som gjordes inne på kopparverket."
 • "Nu handlar det om sockerrörsodling för att främst framställa socker för Tanzanias inhemska marknad, med etanol som en biprodukt."
 • "Men proteströrelsen Vetonu vill stoppa uranutvinning, även när uran är en biprodukt, som i till exempel alunskiffer."
 • "Bönder i trakterna av Grängesberg i södra Dalarna erbjuds hjälp under betesbristen i form av en biprodukt från öltillverkning."
 • "Efter provtagning visade det sig sedan att det var kisaska som har hittats, en biprodukt som används vid framställning av pappersmassa."
 • "Största delen av investeringen i Falkenberg går till att bygga ut anläggningen med utrustning som tar till vara på vasslen, en biprodukt som inte kan användas i kesotillverkningen."
 • "Bark är en biprodukt som torkas och säljs till fjärrvärmeverk i Sverige."
 • "Slammet är en biprodukt från avloppsreningsverkens reningsprocess."
 • "– Men gipset som biprodukt försvann helt för omkring 30 år sedan när tillverkningen av konstgödsel upphörde, berättar Alvin Paul."
 • "Det var tillverkningen av konstgödsel som gav gips som en biprodukt."
 • "Det var en biprodukt av svavelsyra som gjordes inne på kopparverket."
 • "Nu handlar det om sockerrörsodling för att främst framställa socker för Tanzanias inhemska marknad, med etanol som en biprodukt."
 • "Men proteströrelsen Vetonu vill stoppa uranutvinning, även när uran är en biprodukt, som i till exempel alunskiffer."

Ordet biprodukt har 2 betydelser

 • Inom fysik
 • Inom generell
fysik
generell

Vad betyder biprodukt inom fysik ?

sekundär produkt som av en tillfällighet fås vid produktion av en annan, huvudsaklig produkt

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till biprodukt (inom fysik)

Möjliga synonymer till biprodukt (inom fysik)

Relaterat till biprodukt (inom fysik)

beledsagning

Ordet biprodukt inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till biprodukt (inom generell)

Möjliga synonymer till biprodukt (inom generell)

Diskussion om ordet biprodukt