bisexualitet

bisexualiteten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bisexualitet

Hur används ordet bisexualitet

 • "Handlar om bisexualitet"
 • "RFSL : Vi måste öka kunskapen om bisexualitet inom organisationen"
 • "– Alla andra tvivlar ju på att jag är bisexuell, eller att bisexualitet existerar över huvudtaget, säger Hanna Liljehag som definierar sig själv som bisexuell."
 • "– Det behövs en liknande kunskapssatsning kopplat till normer kring sexualitet, särskilt bisexualitet."
 • "På frågan om de är beredda att förklara frågor som rör homosexual- itet, bisexualitet och transpersoner svarade endast 2 procent av lärarna att de hade kompetens för saken."
 • "Initiativet startades av den populäre amerikanske gay-aktivisten och krönikören Dan Savage i protest mot den ryska lagstiftning, som sedan i juni förbjuder ” homosexuell propanda ” och gör det straffbart att sprida information om homo- och bisexualitet till minderåriga i Ryssland, enligt"
 • "Det innebär att det är förbjudet att sprida information om bland annat homo- och bisexualitet till minderåriga."
 • "- Litauen anser fortfarande att homo- och bisexualitet är något negativt, något som kan smitta, och det är ett tecken på den väldigt tråkiga lagen vi har nu, säger Augustus Cicelis."
 • "Men som i andra hbtq-festivaler har det även här handlat ganska mycket om h och b – alltså om homo- och bisexualitet – och ganska lite om t som i trans och q som i queer."
 • "Litauens parlament klubbade igår igenom en omdiskuterad moral-lag, som gör det förbjudet att sprida positiv information om homooch bisexualitet till minderåriga."

Ordet bisexualitet har 2 betydelser

 • Inom sex
 • Inom biologi
sex
biologi

Vad betyder bisexualitet inom sex ?

Att vara dragen till båda könen

Översättningar (inom sex)

Engelska

Relaterat till bisexualitet (inom sex)

biologi

Ordet bisexualitet inom biologi

Manliga och honliga könsorgan hos samma individ

Översättningar (inom biologi)

Engelska

Synonymer till bisexualitet (inom biologi)

Diskussion om ordet bisexualitet