bisyssla

bisysslan
bisysslor
bisysslorna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet bisyssla på svenska?

Obestämd singular: bisyssla
Bestämd singular: bisysslan
Obestämd plural: bisysslor
Bestämd plural: bisysslorna

Hur används ordet bisyssla

 • "Tidigare har det varit en bisyssla som lärare att vara mentor, men nu bedömer man i Ronneby att mentorsuppdraget är för stort och tufft att ha parallellt med sitt vanliga arbete."
 • "Det är en fantastisk resa vi har gjort från bisyssla till ett helt koncept där vi har förmånen att arbeta med hela världen, säger Lars Sällström på Brokamåla gård."
 • "Enligt BLT säger policyn att ” medarbetaren får inte genom arbete i egen regi, hos annan arbetsgivare eller genom annat uppdrag inneha bisyssla i verksamhet med samma utbud och kundkrets som landstinget ”."
 • "Landstingschef mörkade bisyssla"
 • "Att vara deltidsbrandman är på flera sätt en krävande bisyssla – samtidigt är det avgörande för räddningstjänstens verksamhet."
 • "Det var först när stiftet 2015 började undersöka ett rykte om Stenholms bisyssla som han konfronterades med uppgifterna."
 • "– Jag fick godkänd bisyssla som verksamhetskonsult och det har jag haft."
 • "Nu har han förbjudits att ta fler bilder på arbetstid, detta för att arbetsgivaren menar att mannens bisyssla har inkräktat på marinbasens verksamhet."
 • "Joacim Andersson, tycker att det är förödande för skärgårdsbefolkningen att inte kunna fiska yrkesmässigt som bisyssla."
 • "Jarl var tillsammans med Leif Nilsson med och undertecknade dokumenten om Tiina Ohlssons bisyssla."
 • "Tidigare har det varit en bisyssla som lärare att vara mentor, men nu bedömer man i Ronneby att mentorsuppdraget är för stort och tufft att ha parallellt med sitt vanliga arbete."
 • "Det är en fantastisk resa vi har gjort från bisyssla till ett helt koncept där vi har förmånen att arbeta med hela världen, säger Lars Sällström på Brokamåla gård."
 • "Enligt BLT säger policyn att ” medarbetaren får inte genom arbete i egen regi, hos annan arbetsgivare eller genom annat uppdrag inneha bisyssla i verksamhet med samma utbud och kundkrets som landstinget ”."
 • "Landstingschef mörkade bisyssla"
 • "Att vara deltidsbrandman är på flera sätt en krävande bisyssla – samtidigt är det avgörande för räddningstjänstens verksamhet."
 • "Det var först när stiftet 2015 började undersöka ett rykte om Stenholms bisyssla som han konfronterades med uppgifterna."
 • "– Jag fick godkänd bisyssla som verksamhetskonsult och det har jag haft."
 • "Nu har han förbjudits att ta fler bilder på arbetstid, detta för att arbetsgivaren menar att mannens bisyssla har inkräktat på marinbasens verksamhet."
 • "Joacim Andersson, tycker att det är förödande för skärgårdsbefolkningen att inte kunna fiska yrkesmässigt som bisyssla."
 • "Jarl var tillsammans med Leif Nilsson med och undertecknade dokumenten om Tiina Ohlssons bisyssla."

Rim på bisyssla

Vad betyder bisyssla inom generell ?

uppdrag eller befattning som innehas och utförs vid sidan av eller utöver huvudsaklig tjänst eller arbetsuppgift

Möjliga synonymer till bisyssla

Relaterat till bisyssla

beledsagning

Diskussion om ordet bisyssla