bita

[ˈbìːta]
biter
bet
bitit
Verb

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet bita?

[ˈbìːta]

Hur böjs ordet bita på svenska?

Presens: biter
Preteritum: bet
Supinum: bitit

Vad betyder bita inom generell ?

ta tag i något med tand|tänderna (särskilt för att äta eller attackera)

Möjliga synonymer till bita

Relaterat till bita

anfall

våldsamhet

förtäring

kval

kärvhet

Diskussion om ordet bita

bitande

Adverb

Hur används ordet bitande

 • "Sedan bör man skydda kaninburarna med myggnät, för bitande insekter kan också sprida viruset, säger Sandra Draaisma, länsveterinär i Blekinge."
 • "– Det kommer att bli en riktigt bitande kall natt mot måndagen med minusgrader, säger Pia Hultgren."
 • "I bitande kyla samlade Anita Rickard Berg och Gisela Norström in 350 namn på Södergatan i Malmö i lördags."
 • "På tisdagen avslutade regissören Maria Blom i bitande kyla inspelningen av sin nya långfilm ” Hallåhallå ”."
 • "Under gårdagens Öppet spår var det även då fler än normalt som bröt loppet, på grund av den bitande kylan i spåret."
 • "Trots den bitande kylan i spåret har det inte inkommit några rapporter om skador av allvarligt slag."
 • "Invigningen skedde i bitande kyla den 13 december 1989."
 • "Senare hämtades kvinnan av ambulans, och av rättsintyget kunde man konstatera att skadorna mest troligt uppkommit i uppkommit i nära anslutning till vårdtillfället till följd av trubbigt dragande våld, exempelvis genom bitande."
 • "Trots att vintern kan bjuda på bitande kyla och halt väglag så väljer Magnus Bergh att cykla 2,7 mil till jobbet – från Anneberg i Kungsbacka till Hisingen i Göteborg – året runt."
 • "De flesta förskolor har redan en handlingsplan för hur de ska hantera bitande barn, men inte alla."

Möjliga synonymer till bitande

Diskussion om ordet bitande

bitande

mer bitande
mest bitande
Adjektiv

Hur böjs ordet bitande på svenska?

Komparativ: mer bitande
Superlativ: mest bitande

Hur används ordet bitande

 • "Sedan bör man skydda kaninburarna med myggnät, för bitande insekter kan också sprida viruset, säger Sandra Draaisma, länsveterinär i Blekinge."
 • "– Det kommer att bli en riktigt bitande kall natt mot måndagen med minusgrader, säger Pia Hultgren."
 • "I bitande kyla samlade Anita Rickard Berg och Gisela Norström in 350 namn på Södergatan i Malmö i lördags."
 • "På tisdagen avslutade regissören Maria Blom i bitande kyla inspelningen av sin nya långfilm ” Hallåhallå ”."
 • "Under gårdagens Öppet spår var det även då fler än normalt som bröt loppet, på grund av den bitande kylan i spåret."
 • "Trots den bitande kylan i spåret har det inte inkommit några rapporter om skador av allvarligt slag."
 • "Invigningen skedde i bitande kyla den 13 december 1989."
 • "Senare hämtades kvinnan av ambulans, och av rättsintyget kunde man konstatera att skadorna mest troligt uppkommit i uppkommit i nära anslutning till vårdtillfället till följd av trubbigt dragande våld, exempelvis genom bitande."
 • "Trots att vintern kan bjuda på bitande kyla och halt väglag så väljer Magnus Bergh att cykla 2,7 mil till jobbet – från Anneberg i Kungsbacka till Hisingen i Göteborg – året runt."
 • "De flesta förskolor har redan en handlingsplan för hur de ska hantera bitande barn, men inte alla."

Ordet bitande har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom bildligt
 • Inom musik
 • Inom generell
vardagligt
bildligt
musik
generell

Ordet bitande inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bitande (inom vardagligt)

Relaterat till bitande (inom vardagligt)

kvickhet

kärvhet

uttrycksfullhet

känsla

ohövlighet

köld

skärpa

kraftyttring

genmäle

luftström

Ordet bitande inom bildligt

sarkastisk

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till bitande (inom bildligt)

Ordet bitande inom musik

om köld, blåst

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till bitande (inom musik)

Möjliga synonymer till bitande (inom musik)

Ordet bitande inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet bitande