blackfish

blackfishes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet blackfish har 3 betydelser

  • Inom fiskar
  • Inom generell
  • Inom däggdjur
fiskar
generell
däggdjur

Ordet blackfish inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Ordet blackfish inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till blackfish (inom generell)

Ordet blackfish inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Svenska

Synonymer till blackfish (inom däggdjur)

Möjliga synonymer till blackfish (inom däggdjur)

Diskussion om ordet blackfish