blanch

blanch
blanched
blanched
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till blanch

Ordet blanch har 3 betydelser

  • Inom bilar
  • Inom generell
  • Inom mat
bilar
generell
mat

Ordet blanch inom bilar

Översättningar (inom bilar)

Svenska

Synonymer till blanch (inom bilar)

Möjliga synonymer till blanch (inom bilar)

Ordet blanch inom generell

cook briefly; as of vegetables

Översättningar (inom generell)

Synonymer till blanch (inom generell)

Ordet blanch inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till blanch (inom mat)

Diskussion om ordet blanch