blanket

blanket
blanketed
blanketed
Verb

Översättningar

Vad betyder blanket inom vardagligt ?

cover as if with a blanket; as of snow

Diskussion om ordet blanket

blanket

blankets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet blanket

  • "there was a blanket of snow"

Ordet blanket har 5 betydelser

  • Inom mat
  • Inom norgespec
  • Inom teknik
  • Inom militärväsen
  • Inom amerikansk engelska, mat
mat
norgespec
teknik
militärväsen
amerikansk engelska, mat

Vad betyder blanket inom mat ?

bedding that keeps a person warm in bed

Översättningar (inom mat)

Svenska
  • filt  [ textil ]

Synonymer till blanket (inom mat)

Möjliga synonymer till blanket (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet blanket inom norgespec

anything that covers

Översättningar (inom norgespec)

Synonymer till blanket (inom norgespec)

Möjliga synonymer till blanket (inom norgespec)

Mindre vanlig betydelse av ordet blanket inom teknik

a layer of lead surrounding the highly reactive core of a nuclear reactor

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till blanket (inom teknik)

Ovanlig betydelse av ordet blanket inom militärväsen

vindskydd

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till blanket (inom militärväsen)

Ordet blanket inom amerikansk engelska, mat

Översättningar (inom amerikansk engelska, mat)

Möjliga synonymer till blanket (inom amerikansk engelska, mat)

Diskussion om ordet blanket

blanket

Adjektiv

Översättningar (inom amerikansk engelska, mat)

Synonymer till blanket (inom amerikansk engelska, mat)

Hur används ordet blanket

  • "blanket sanctions against human-rights violators"

Möjliga synonymer till blanket

Diskussion om ordet blanket