blazon

blazon
blazoned
blazoned
Verb

Översättningar

Synonymer till blazon

Diskussion om ordet blazon

blazon

blazons
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • sköld  [ militärväsen, vapen ]

Möjliga synonymer till blazon

Diskussion om ordet blazon