blight

blights
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet blight har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom botanik
generell
botanik

Vad betyder blight inom generell ?

a state or condition being blighted

Översättningar (inom generell)

Ordet blight inom botanik

any plant disease resulting in withering without rotting

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till blight (inom botanik)

Diskussion om ordet blight

blight

blight
blighted
blighted
Verb

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till blight (inom botanik)

Vad betyder blight inom medicin ?

cause to suffer a blight

Diskussion om ordet blight