block off

block off
blocked off
blocked off
Verb

Översättningar

Synonymer till block off

Ordet block off har 2 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom spel
matematik
spel

Ordet block off inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till block off (inom matematik)

Möjliga synonymer till block off (inom matematik)

Ordet block off inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till block off (inom spel)

Möjliga synonymer till block off (inom spel)

Diskussion om ordet block off