block

blocks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet block

 • "the engine had to be replaced because the block was cracked"
 • "he threw a rolling block into the line backer"
 • "they put their paintings on the block"
 • "the drain pipes were all blocked by debris"
 • "the four kids all lived in the same block"
 • "the pyramids were built with large stone blocks"
 • "he lives in the next block"
 • "he held a large block of the company's stock"
 • "he reserved a large block of seats"
 • "there is a block of classrooms in the west wing"
 • "since blocks are often defined as a single sector, the terms `block' and `sector' are sometimes used interchangeably"
 • "I knew his name perfectly well but I had a temporary block"

Ordet block har 15 betydelser

 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom byggnadskonst
 • Inom trafik
 • Inom musik
 • Inom norgespec, teknik
 • Inom politik
 • Inom järnväg
 • Inom matematik
 • Inom film
 • Inom telefoni
 • Inom militärväsen
 • Inom meteorologi
 • Inom bilar
 • Inom slang
generell
teknik
byggnadskonst
trafik
musik
norgespec, teknik
politik
järnväg
matematik
film
telefoni
militärväsen
meteorologi
bilar
slang

Vad betyder block inom generell, generell, generell, generell ?

a solid piece of something (usually having flat rectangular sides)

put on the auction block=falla under klubban/klubba bort

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Synonymer till block (inom generell)

Möjliga synonymer till block (inom generell)

Ordet block inom teknik

an obstruction in a pipe or in a tube

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till block (inom teknik)

Möjliga synonymer till block (inom teknik)

Ordet block inom byggnadskonst

a square-shaped lot of buildings, on four sides surrounded by streets

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska

Möjliga synonymer till block (inom byggnadskonst)

Ordet block inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Svenska

Ordet block inom musik

i orgel

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet block inom norgespec, teknik

printing

Översättningar (inom norgespec, teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till block (inom norgespec, teknik)

Ordet block inom politik

hindra att ett politiskt beslut fattas el verkställs

Översättningar (inom politik)

Svenska

Ordet block inom järnväg

a rectangular area in a city surrounded by streets and usually containing several buildings

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Synonymer till block (inom järnväg)

Möjliga synonymer till block (inom järnväg)

 • block [ construction ]

Ordet block inom matematik

a three-dimensional shape with six square or rectangular sides

Översättningar (inom matematik)

Svenska
 • kub  [ geometri ]

Synonymer till block (inom matematik)

Möjliga synonymer till block (inom matematik)

Ordet block inom film

a number or quantity of related things dealt with as a unit

Översättningar (inom film)

Synonymer till block (inom film)

Möjliga synonymer till block (inom film)

Ordet block inom telefoni

housing in a large building that is divided into separate units

Översättningar (inom telefoni)

Synonymer till block (inom telefoni)

Möjliga synonymer till block (inom telefoni)

Ordet block inom militärväsen

a sector or group of sectors that function as the smallest data unit permitted

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till block (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till block (inom militärväsen)

Ordet block inom meteorologi

an inability to remember or think of something you normally can do; often caused by emotional tension

Översättningar (inom meteorologi)

Synonymer till block (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till block (inom meteorologi)

Ordet block inom bilar

Översättningar (inom bilar)

Svenska

Synonymer till block (inom bilar)

Möjliga synonymer till block (inom bilar)

Ordet block inom slang

A piece of wood

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till block (inom slang)

Möjliga synonymer till block (inom slang)

Diskussion om ordet block

block

block
blocked
blocked
Verb

Hur används ordet block

 • "block the way"
 • "block the signals emitted by this station"
 • "His brother blocked him at every turn"
 • "Block his election"
 • "Her arteries are blocked"
 • "Blocked funds"
 • "block trains"
 • "block a nerve"
 • "block a muscle"
 • "The thick curtain blocked the action on the stage"
 • "block the book cover"
 • "block the wheels of a car"
 • "block a garment"
 • "block the graphs so one can see the results clearly"

Ordet block har 10 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom golf
 • Inom järnväg
 • Inom teknik
 • Inom mat
 • Inom typografi
 • Inom byggnadskonst
 • Inom skor
 • Inom bildligt
matematik
ALLMÄNT
golf
järnväg
teknik
mat
typografi
byggnadskonst
skor
bildligt

Ordet block inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till block (inom matematik)

Möjliga synonymer till block (inom matematik)

Ordet block inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till block (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till block (inom ALLMÄNT)

Ordet block inom golf

Översättningar (inom golf)

Synonymer till block (inom golf)

Ordet block inom järnväg

run on a block system

Översättningar (inom järnväg)

Ordet block inom teknik

interrupt the normal function of by means of anesthesia

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till block (inom teknik)

Ordet block inom mat

shut out from view

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till block (inom mat)

Ordet block inom typografi

stamp or emboss a title or design on a book with a block

Översättningar (inom typografi)

Möjliga synonymer till block (inom typografi)

Ordet block inom byggnadskonst

support, secure, or raise with a block

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till block (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till block (inom byggnadskonst)

Ordet block inom skor

shape by using a block: "Block a hat"

Översättningar (inom skor)

Svenska

Möjliga synonymer till block (inom skor)

Ordet block inom bildligt

shape into a block or blocks

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till block (inom bildligt)

Diskussion om ordet block

Block

Substantiv

Översättningar (inom bildligt)

Svenska
 • BLK  [ data ]

Synonymer till Block (inom bildligt)

 • BLK [ förkortning, data ]

Diskussion om ordet Block

block

Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet block

block

blocket
block
blocken
Substantiv [t]

Hur böjs ordet block på svenska?

Obestämd singular: block
Bestämd singular: blocket
Obestämd plural: block
Bestämd plural: blocken

Hur används ordet block

 • "Problemet är att de nya block som vi ska flytta in i inte är färdiga på flera år, säger landstingsdirektör Peter Lilja till tidningen."
 • "– Och hon har fått ballonger, hörlurar, godis, block, pennor, smycken och hårsaker och många fina kort och brev."
 • "Andreas Pettersson hade visserligen ingen avtalad intervjutid, men hoppades på tur och kom komplett utrustad med kamera, block och penna."
 • "- Om det blir som i dag med två rätt stora block som möjligen kan regera i minoritet med hjälp av varandra, så väntar en ökenvandring för SD."
 • "När polisen slog till mot 28-åringens bostad hittades mappar och block med listor på flera affärsmän och företagare i västra Blekinge."
 • "Två tydliga block ställs nu mot varandra i kommunen – där kommunstyrelsens blivande ordförande Louise Erixon totalt samlat 27 mandat."
 • "– Svenska kraftnät har beordrat ändrad beredskapstid för ett av Karlshamnsverkets tre block."
 • "– Jag tycker att det är en omodern lösning, eftersom det inte finns något block som kan bilda en egen majoritet."
 • "Samtidigt som politiken på riksdagsplanet verkar vara låst i olika block, är möjligheterna till kompromisser bättre på andra håll i landet."
 • "När det nu kraschlandar på det sättet det gör, blir det ett svårt bakslag för Sverigedemokraternas ambition att skapa ett konservativt block, säger Mats Knutson, som själv kommer från Sölvesborg."

Ordet block har 7 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom teknik
 • Inom kontor
 • Inom politik
 • Inom snickeri
 • Inom byggnadskonst
 • Inom generell
geologi
teknik
kontor
politik
snickeri
byggnadskonst
generell

Vad betyder block inom geologi ?

större stycke (av något material, t.ex. sten)

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till block (inom geologi)

Möjliga synonymer till block (inom geologi)

Relaterat till block (inom geologi)

tyngd

stöd

hinder

täthet

storlek

helhet

Ordet block inom teknik

Block, en mekanisk anordning som består av ett eller flera linhjul i ett blockhus, gjort för att leda ett rep. http://sv.wikipedia.org/wiki/Block_%28enkel_maskin%29

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till block (inom teknik)

Möjliga synonymer till block (inom teknik)

Relaterat till block (inom teknik)

lyftning

Ordet block inom kontor

En bunt papper häftade efter en kant.

Översättningar (inom kontor)

Engelska

Synonymer till block (inom kontor)

Möjliga synonymer till block (inom kontor)

Ordet block inom politik

En grupp av olika partier som tycker ungefär lika i många frågor

Översättningar (inom politik)

Ordet block inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Engelska

Synonymer till block (inom snickeri)

Ordet block inom byggnadskonst

Lådformig; fyrkantig form

Översättningar (inom byggnadskonst)

Synonymer till block (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till block (inom byggnadskonst)

Ordet block inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till block (inom generell)

Diskussion om ordet block