blomsterprakt

blomsterprakten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet blomsterprakt

  • "Julens blomsterprakt behöver inte sluta i sopen när julpyntet åker ned."
  • "Nu finns här både ätbart och blomsterprakt, vatten och lite konst."
  • "De 1.300 gästerna bänkade sig i Blå Hallen som smyckats med blomsterprakt från San Remo."
  • "Desto större blir kontrasten mot Konserthusets blomsterprakt."
  • "Slåtter av blomsterängar är en del av Örebro kommuns arbete för att åstadkomma mer blomsterprakt i stans parker."
  • "Torkan gav ovanligt stor blomsterprakt"
  • "En skånsk äng i full blomsterprakt med lugna betande kossor."
  • "Enköpings kommun är ju känd fär sin blomsterprakt men nu kan blomplanteringarna utomhus bli färre på grund av besparingskravet."
  • "Visst slår blommorna ut där varje vår, men blomsterprakt av den här omfattningen uppstår bara någon gång varje årtionde."
  • "Bland lyxhotell, fontäner och slösande blomsterprakt ska nu världens politiska ledare staka ut en politisk lösning – framtvingat av att varningsklockorna från en oroad forskarvärld ljuder allt högre; om inte utsläppen minskar med 80 procent till år 2050 kommer temperaturen på jorden öka med mer än 2 grader Celsius."

Ordet blomsterprakt inom

Relaterat till blomsterprakt

prydnad

Diskussion om ordet blomsterprakt