bluster

blusters
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till bluster

Hur används ordet bluster

  • "he was awakened by the bluster of their preparations"

Ordet bluster har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom bildligt
  • Inom meteorologi
vardagligt
bildligt
meteorologi

Ordet bluster inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bluster (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bluster (inom vardagligt)

Ordet bluster inom bildligt

noisy confusion and turbulence

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till bluster (inom bildligt)

Möjliga synonymer till bluster (inom bildligt)

Ordet bluster inom meteorologi

A violent gusty wind

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till bluster (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till bluster (inom meteorologi)

Diskussion om ordet bluster

bluster

bluster
blustered
blustered
Verb

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till bluster (inom meteorologi)

Hur används ordet bluster

  • "blustering gales"
  • "the flames blustered"

Ordet bluster har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom teknik
  • Inom vardagligt
generell
teknik
vardagligt

Ordet bluster inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bluster (inom generell)

Ordet bluster inom teknik

blow hard; be gusty, as of wind

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till bluster (inom teknik)

Ordet bluster inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till bluster (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bluster (inom vardagligt)

Diskussion om ordet bluster