bo

bor
bodde
bott
Verb

Synonymer till bo

Hur böjs ordet bo på svenska?

Presens: bor
Preteritum: bodde
Supinum: bott

Hur används ordet bo

 • "Jag bor i Uppsala"
 • "– Jag har skrivit den här i torpet, det känns som att det var tvunget att bo historiskt för att kunna skriva historiskt, förklarar Per Johansson som hyr i tredje hand."
 • "De kommer att färdas relativt lätt och de kommer att bo enkelt, i tält, kyrkor, bondgårdar eller på andra platser dit de välkomnas."
 • "Det känns fantastiskt att få bo så här, verkligen underbart."
 • "Här svarar de politiska partiernas gruppledare på frågan ” Hur vill du bo som gammal? ”"
 • "Det gör vi kanske inte så ofta i dag, men känslan att kunna gå hem och samtidigt bo långt bort från centrum är skön."
 • "Alla som vill arbeta i Göteborg kan inte bo i Göteborg."
 • "– Vi räknar med att bo här fyra eller fem år."
 • "Förklarar ännu en gång att vi bor i samma kommun och att jag inte kan bo hemma på grund av trapporna."
 • "” Jag vill ha möjlighet att bo kvar i min nuvarande lägenhet så länge som möjligt."
 • "Jag ser fram emot att allt detta ska finnas så att vi kan bo kvar och få den hjälp som vi kan behöva när de egna krafterna inte riktigt räcker till. ”"
 • "Nu vet vi vad som gäller och vi har en bostad att bo i om vi vill."
 • "Vi kan bo där om vi vill eller sälja om vi vill."
 • "Barn ska heller inte riskera att få bo med vuxna."
 • "Hyresgästen har tre veckor på sig att betala, men om försenade eller uteblivna betalningar upprepas kan hen räkna med att inte få bo kvar."
 • "– Nu kommer de istället att få bo på Trössö i närheten till fritidsaktiviteter och skolor."
 • "Som anställd på fabriken behöver man ju inte bo i Karlskrona även om en hel del bostäder är på gång här, säger Pia Holgersson."
 • "Istället ska de ensamkommande barnen och ungdomarna bo på boenden i kommunens regi, men det är än så länge inte klart var deras nya hem kommer att vara."
 • "Ska bo i plastkar"
 • "Vi ser konsekvenserna av hur det blir när man inte har ett bra och tryggt boende där man vet att man kan bo under längre tid."
 • "Farbrodern är född på gården och har drömt om att kunna bo där livet ut."
 • "Jag bodde på ett hotell under min vistelse i Barcelona"
 • "Var bor du nu?"
 • "Vi bor på landet numera"
 • "Hon bor officiellt i Danmark"
 • "Han bor på 10 Dover Street i London"
 • "Han bor med sin faster och farbror i Montclair"
 • "De bor tillsammans"
 • "Han bodde i Ohio"
 • "Du kan bo hos oss"

Ordet bo har 3 betydelser

 • Inom religion
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom generell
religion
amerikansk engelska
generell

Vad betyder bo inom religion ?

kod för språket tibetanska

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till bo (inom religion)

Ordet bo inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till bo (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till bo (inom amerikansk engelska)

Ordet bo inom generell

vara inneboende

litterärt, formellt

bo en begränsad tid

bo tillfälligt, inneboende

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bo (inom generell)

Uttryck till bo (inom generell)

Ord i uttryck för bo (inom generell)

Möjliga synonymer till bo (inom generell)

Möjliga synonymer till bo (inom generell)

Möjliga synonymer till bo (inom generell)

Möjliga synonymer till bo (inom generell)

Diskussion om ordet bo

bo

boet
bon
bona
Substantiv [t]

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till bo (inom generell)

Hur böjs ordet bo på svenska?

Obestämd singular: bo
Bestämd singular: boet
Obestämd plural: bon
Bestämd plural: bona

Hur används ordet bo

 • "Nu vet vi vad som gäller och vi har en bostad att bo i om vi vill."
 • "Vi kan bo där om vi vill eller sälja om vi vill."
 • "Barn ska heller inte riskera att få bo med vuxna."
 • "Hyresgästen har tre veckor på sig att betala, men om försenade eller uteblivna betalningar upprepas kan hen räkna med att inte få bo kvar."
 • "– Nu kommer de istället att få bo på Trössö i närheten till fritidsaktiviteter och skolor."
 • "Som anställd på fabriken behöver man ju inte bo i Karlskrona även om en hel del bostäder är på gång här, säger Pia Holgersson."
 • "Istället ska de ensamkommande barnen och ungdomarna bo på boenden i kommunens regi, men det är än så länge inte klart var deras nya hem kommer att vara."
 • "Ska bo i plastkar"
 • "Vi ser konsekvenserna av hur det blir när man inte har ett bra och tryggt boende där man vet att man kan bo under längre tid."
 • "Farbrodern är född på gården och har drömt om att kunna bo där livet ut."
 • "Nu vet vi vad som gäller och vi har en bostad att bo i om vi vill."
 • "Vi kan bo där om vi vill eller sälja om vi vill."
 • "Barn ska heller inte riskera att få bo med vuxna."
 • "Hyresgästen har tre veckor på sig att betala, men om försenade eller uteblivna betalningar upprepas kan hen räkna med att inte få bo kvar."
 • "– Nu kommer de istället att få bo på Trössö i närheten till fritidsaktiviteter och skolor."
 • "Som anställd på fabriken behöver man ju inte bo i Karlskrona även om en hel del bostäder är på gång här, säger Pia Holgersson."
 • "Istället ska de ensamkommande barnen och ungdomarna bo på boenden i kommunens regi, men det är än så länge inte klart var deras nya hem kommer att vara."
 • "Ska bo i plastkar"
 • "Vi ser konsekvenserna av hur det blir när man inte har ett bra och tryggt boende där man vet att man kan bo under längre tid."
 • "Farbrodern är född på gården och har drömt om att kunna bo där livet ut."

Ordet bo har 2 betydelser

 • Inom fåglar
 • Inom zoologi
fåglar
zoologi

Vad betyder bo inom fåglar ?

kod för språket tibetanska

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till bo (inom fåglar)

Möjliga synonymer till bo (inom fåglar)

Ordet bo inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Engelska
 • den  [ zoologi ]

Synonymer till bo (inom zoologi)

Möjliga synonymer till bo (inom zoologi)

Diskussion om ordet bo

Bo

Namn

Översättningar (inom zoologi)

Engelska

Hur används ordet Bo

 • "Bo Wranker skriver även i sin rapport att eftersom det växer upp liknande infrastrukturer i södra Östersjön bör Försvarsmakten lära sig hantera detta."
 • "I början av december presenterade den högt uppsatte ex-militären Bo Wranker en rapport, på uppdrag av vindkraftsbolaget Blekinge Offshore som förklarade hur den planerade vindkraftsparken i Hanöbukten skulle kunna påverka militära och säkerhetspolitiska intressen."
 • "Bo Rask menar att det också finns risk att marinen måste flytta på sig till exempelvis norr om Öland eller utanför Stockholm."
 • "Klart att det växer upp vindkraftsparker till havs och det är en viktig miljövänlig energikälla men i detta fall finns det två skäl som talar emot och vill man ha en park i Sydsverige man kan gå till andra sidan vid Skälderviken till exempel, säger Bo Rask."
 • "På en villatomt i Hasselstad utanför Kallinge har Bo Sandin byggt sin egen retromack."
 • "– Det går inte att utesluta att Östersjön och Sverige hamnar i krig och att ha parken där då vore förödande, säger Bo Rask."
 • "Men Bo Wranker menar i sin rapport att det bara är en ytterst liten del av övningsområdet som påverkas, och att det ligger på den platsen där Försvaret sällan genomför övningar."
 • "Då kan det gå flera timmar innan man kan öva, säger Bo Rask."
 • "Det är även på deras uppdrag som Bo Wranker har tagit fram rapporten."
 • "Bo Rask, akademiens sekreterare, säger att nästan 40 till 50 procent av marinens övningsområde kommer att påverkas."

Vad betyder Bo inom generell ?

ett mansnamn

Diskussion om ordet Bo

Bo

Namn

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet Bo

bo

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till bo

Diskussion om ordet bo

bo

Interjektion

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till bo

Diskussion om ordet bo

BO

Substantiv

Vad betyder BO inom förkortning, data ?

Binary Output

Diskussion om ordet BO