bobble

bobbles
Substantiv

Översättningar

Ordet bobble har 3 betydelser

  • Inom häst
  • Inom generell
  • Inom sömnad
häst
generell
sömnad

Ordet bobble inom häst

Översättningar (inom häst)

Möjliga synonymer till bobble (inom häst)

Ordet bobble inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bobble (inom generell)

Ordet bobble inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Svenska

Möjliga synonymer till bobble (inom sömnad)

Diskussion om ordet bobble

bobble

bobble
bobbled
bobbled
Verb

Översättningar (inom sömnad)

Svenska

Synonymer till bobble (inom sömnad)

Möjliga synonymer till bobble

Diskussion om ordet bobble