bodacious

Adjektiv

Synonymer till bodacious

Hur används ordet bodacious

  • "the most bodacious display of tourism this side of Anaheim - Los Angeles Times"
  • "a bodacious gossip"

Ordet bodacious har 4 betydelser

  • Inom internet
  • Inom vardagligt
  • Inom slang
  • Inom vardagligt
internet
vardagligt
slang
vardagligt

Ordet bodacious inom vardagligt

(regional informal) incorrigible

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bodacious (inom vardagligt)

Ordet bodacious inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till bodacious (inom slang)

Ordet bodacious inom vardagligt

About women

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bodacious (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bodacious (inom vardagligt)

Diskussion om ordet bodacious

  • - 2009-10-12

    Bodacious kan också betyda storbystad (alltså storbröstad).