bolagsordning

bolagsordningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet bolagsordning

  • "Inget problem, menade förespråkarna, eftersom politikernas inflytande regleras i bolagsordning och ägardirektiv."
  • "LO applåderade uppgörelsen i höstas om att vinsterna ska begränsas via en ny bolagsordning, det ska bli regler för minimibemanning och så ska ett kommunalt veto bli verklighet."
  • "Regeringen bör meddela att man avser att ändra i Swedavias bolagsordning, att man tydliggör att man bara ska driva de flygplatser som ingår i det nationella basutbudet, säger Magnus Persson."
  • "TV 4:s bolagsordning säger att ingen ägare får rösta för mer än 20 procent."
  • "Sven-Olof Axelsson har även anlitat en advokat som i ett utlåtande pekar på att brott vare sig mot gällande bolagsordning eller ägardirektiv skall ha skett."
  • "Att rutiner, bolagsordning och aktiebolagslagen har åsidosatts."
  • "Christian Gustavsson skrev då på sin hemsida att avtalen med den tidigare VD:n var ” hårresande märkliga ” och att rutiner, bolagsordning och aktiebolagslagen har åsidosatts."
  • "Vi gröna vill också att verksamheter som driver vård ska ha inskrivit i sin bolagsordning att eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten."
  • "Felet var att ärendet aldrig redovisades separat på dagordningen till kommunfullmäktiges sammanträde, utan sorterades in under rubriken ” Fastställande av bolagsordning för Grundstenen AB ... ”."
  • "För att förhindra att de små aktieägarna i ALV ska kunna använda hembudsrätten tänker kommunen nu plocka bort den från ALV:s bolagsordning."

Möjliga synonymer till bolagsordning

Relaterat till bolagsordning

handel

föreskrift

avtal

Diskussion om ordet bolagsordning