bolagsstyrelse

bolagsstyrelsen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet bolagsstyrelse

  • "En hel bolagsstyrelse byttes ut."
  • "Enligt aktiebolagslagen har en bolagsstyrelse det störta ansvaret för ett bolags ekonomiska förvaltning."
  • "Det finns inte tillräckligt med kompetenta kvinnor som kan ta plats i en bolagsstyrelse, enligt Jens Spendrup, ordförande för Svenskt Näringsliv."
  • "Journalistklubben vid Mittmedia skickar under måndagen in en skrivelse till Mittmedias vd, koncernledning, bolagsstyrelse och ägarstiftelse, där man riktar skarp kritik mot hur man anser att Mittmedia har hanterat sin personal det senaste året."
  • "I brevet står det att ” Undertecknade styrelseledamöter i Ljusdals Energiföretag AB vill med detta brev ge uttryck för vår oro för hur styrelseledamoten Örjan Fridner gravt åsidosätter den lojalitets- och tystnadsplikt som krävs av en styrelseledamot i en bolagsstyrelse. ”"
  • "Projektet Styrelsekraft är ett nationellt ledarutvecklingsprogram som riktar sig till kvinnor med hög kompetens och erfarenhet, med förutsättningar att sitta i en bolagsstyrelse."
  • "Man kan jämföra med en bolagsstyrelse där ju ledamöterna ytterst spelar arbetsgivarrollen, och i en kommun är det ju som regel kommunstyrelsen som har motsvarande funktion, säger juristen Tommy Iseskog."
  • "– Man kan jämföra med en bolagsstyrelse där ju ledamöterna ytterst spelar arbetsgivarrollen, och i en kommun är det ju som regel kommunstyrelsen som har motsvarande funktion, sade Tommy Iseskog."
  • "” Efter kontakter med styrelserna i Volvo och Ericsson har jag ombetts att sitta kvar som ledamot i respektive bolagsstyrelse – vilket jag har tackat ja till ”, skriver han."
  • "Bara 10 procent av partiets riksdagsledamöter satt med i någon bolagsstyrelse."

Möjliga synonymer till bolagsstyrelse

Relaterat till bolagsstyrelse

handel

rådsförsamling

Diskussion om ordet bolagsstyrelse