bollock

bollock
bollocked
bollocked
Verb

Ordet bollock har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet bollock inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bollock (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bollock (inom vardagligt)

Ordet bollock inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bollock (inom generell)

Diskussion om ordet bollock

bollock

bollocks
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till bollock (inom generell)

Ordet bollock har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom sjöfart
slang
sjöfart

Ordet bollock inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till bollock (inom slang)

Möjliga synonymer till bollock (inom slang)

Ordet bollock inom sjöfart

a pulley-block at the head of a topmast

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till bollock (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till bollock (inom sjöfart)

Diskussion om ordet bollock