borrkax

Substantiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet borrkax

  • "Ur varje hål sprutar tre kubikmeter borrkax."
  • "Det handlar om att det borrkax som bildas vid borrning för bergvärme inte omhändertogs och hotade att orsaka skada i ett känsligt myrområde intill hotellbygget."
  • "Men trots att undersökningstillståndet kräver att företaget sprider ut eller plöjer ner det borrdamm som bildas har provborrarna lämnat platsen med högar av så kallat borrkax liggande runt det förseglade hålket."

Vad betyder borrkax inom gruvdrift ?

finkornigt bergartsmaterial som bildas vid borrning i berg

Diskussion om ordet borrkax