borrning

borrningen
borrningar
borrningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet borrning på svenska?

Obestämd singular: borrning
Bestämd singular: borrningen
Obestämd plural: borrningar
Bestämd plural: borrningarna

Hur används ordet borrning

  • "Omstridd borrning efter gas i Mora går ännu djupare"
  • "Därför planerar nu Nodava för borrning av ett tredje hål och teknikerna undersöker om det går att ta till andra metoder för att komma åt vattnet i marken."
  • "Boende rädda för konsekvenserna av borrning"
  • "Det fick Lennheden vatten att först beställa en undersökning med markradar och sedan fortsätta med provtagning via grävning och borrning i marken."
  • "Enligt kommun är det en ” motsträvig ” berggrund som gör att borrning och sprängning tar längre tid än man tidigare räknat med."
  • "Men ingen av de åtalade ansåg att sambandet mellan borrning och förorening var bevisat."
  • "Istället valde Banverket och Skanska då traditionell tunnelteknik med en kombination av sprängning och borrning samt tätning med kemiska tätningsmedel."
  • "Ingen borrning eller sprängning får dock ske mellan juni och augusti."
  • "Rapporten nämner också ett möjligt pilotprojekt med borrning på södra Gotland."
  • "Statoil konstaterade i måndags att en borrning visat att Aldous Major South sträckte sig längre norrut än man tidigare trott."

Rim på borrning

Vad betyder borrning inom generell ?

det att borra

Möjliga synonymer till borrning

Relaterat till borrning

konkavitet

Diskussion om ordet borrning