bo

bor
bodde
bott
Verb

Synonymer till bo

Hur böjs ordet bo på svenska?

Presens: bor
Preteritum: bodde
Supinum: bott

Hur används ordet bo

 • "Jag bor i Uppsala"
 • "– Jag har skrivit den här i torpet, det känns som att det var tvunget att bo historiskt för att kunna skriva historiskt, förklarar Per Johansson som hyr i tredje hand."
 • "De kommer att färdas relativt lätt och de kommer att bo enkelt, i tält, kyrkor, bondgårdar eller på andra platser dit de välkomnas."
 • "Det känns fantastiskt att få bo så här, verkligen underbart."
 • "Här svarar de politiska partiernas gruppledare på frågan ” Hur vill du bo som gammal? ”"
 • "Det gör vi kanske inte så ofta i dag, men känslan att kunna gå hem och samtidigt bo långt bort från centrum är skön."
 • "Alla som vill arbeta i Göteborg kan inte bo i Göteborg."
 • "– Vi räknar med att bo här fyra eller fem år."
 • "Förklarar ännu en gång att vi bor i samma kommun och att jag inte kan bo hemma på grund av trapporna."
 • "” Jag vill ha möjlighet att bo kvar i min nuvarande lägenhet så länge som möjligt."
 • "Jag ser fram emot att allt detta ska finnas så att vi kan bo kvar och få den hjälp som vi kan behöva när de egna krafterna inte riktigt räcker till. ”"
 • "Nu vet vi vad som gäller och vi har en bostad att bo i om vi vill."
 • "Vi kan bo där om vi vill eller sälja om vi vill."
 • "Barn ska heller inte riskera att få bo med vuxna."
 • "Hyresgästen har tre veckor på sig att betala, men om försenade eller uteblivna betalningar upprepas kan hen räkna med att inte få bo kvar."
 • "– Nu kommer de istället att få bo på Trössö i närheten till fritidsaktiviteter och skolor."
 • "Som anställd på fabriken behöver man ju inte bo i Karlskrona även om en hel del bostäder är på gång här, säger Pia Holgersson."
 • "Istället ska de ensamkommande barnen och ungdomarna bo på boenden i kommunens regi, men det är än så länge inte klart var deras nya hem kommer att vara."
 • "Ska bo i plastkar"
 • "Vi ser konsekvenserna av hur det blir när man inte har ett bra och tryggt boende där man vet att man kan bo under längre tid."
 • "Farbrodern är född på gården och har drömt om att kunna bo där livet ut."
 • "Jag bodde på ett hotell under min vistelse i Barcelona"
 • "Var bor du nu?"
 • "Vi bor på landet numera"
 • "Hon bor officiellt i Danmark"
 • "Han bor på 10 Dover Street i London"
 • "Han bor med sin faster och farbror i Montclair"
 • "De bor tillsammans"
 • "Han bodde i Ohio"
 • "Du kan bo hos oss"

Ordet bo har 3 betydelser

 • Inom religion
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom generell
religion
amerikansk engelska
generell

Vad betyder bo inom religion ?

kod för språket tibetanska

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till bo (inom religion)

Ordet bo inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till bo (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till bo (inom amerikansk engelska)

Ordet bo inom generell

vara inneboende

litterärt, formellt

bo en begränsad tid

bo tillfälligt, inneboende

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bo (inom generell)

Uttryck till bo (inom generell)

Ord i uttryck för bo (inom generell)

Möjliga synonymer till bo (inom generell)

Möjliga synonymer till bo (inom generell)

Möjliga synonymer till bo (inom generell)

Möjliga synonymer till bo (inom generell)

Diskussion om ordet bo

Bos

Substantiv

Synonymer till Bos (inom generell)

Vad betyder Bos inom generell ?

wild and domestic cattle; in some classifications placed in the subfamily Bovinae or tribe Bovini

Diskussion om ordet Bos

BOS

Substantiv

Vad betyder BOS inom förkortning, data ?

Basic Operating System

Diskussion om ordet BOS