bosom

bosoms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till bosom

Hur används ordet bosom

 • "in the bosom of the family"
 • "his bosom was bursting with the secret"

Ordet bosom har 6 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom amerikansk engelska
 • Inom bildligt, ålderdomlig
 • Inom snickeri
anatomi
bildligt
generell
amerikansk engelska
bildligt, ålderdomlig
snickeri

Vanligast betydelse av ordet bosom inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Synonymer till bosom (inom anatomi)

Möjliga synonymer till bosom (inom anatomi)

Vanlig betydelse av ordet bosom inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Vanlig betydelse av ordet bosom inom generell

a person's breast or chest

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bosom (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet bosom inom amerikansk engelska

cloth that covers the chest or breasts

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Möjliga synonymer till bosom (inom amerikansk engelska)

Mindre vanlig betydelse av ordet bosom inom bildligt, ålderdomlig

The chest considered as the place where secret thoughts are kept

Översättningar (inom bildligt, ålderdomlig)

Synonymer till bosom (inom bildligt, ålderdomlig)

Möjliga synonymer till bosom (inom bildligt, ålderdomlig)

Ovanlig betydelse av ordet bosom inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Möjliga synonymer till bosom (inom snickeri)

Diskussion om ordet bosom

bosom

bosom
bosomed
bosomed
Verb

Översättningar (inom snickeri)

Synonymer till bosom (inom snickeri)

Hur används ordet bosom

 • ""She bosomed his letters""

Ordet bosom har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
generell
ALLMÄNT

Vad betyder bosom inom generell ?

hide in one's bosom

Översättningar (inom generell)

Ordet bosom inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till bosom (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till bosom (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet bosom

bosom

Adjektiv

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till bosom (inom ALLMÄNT)

Hur används ordet bosom

 • "A bosom friend"

Möjliga synonymer till bosom

Diskussion om ordet bosom