bottenslam

bottenslammet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet bottenslam

  • "Pumparna har inte fungerat som de ska och alger och bottenslam har samlats i det stillastående vattnet."
  • "Lagras i bottenslam"
  • "Nu ska Mälarens bottenslam undersökas."
  • "På så sätt kan rent vatten utan bottenslam levereras."
  • "Det handlar om ungerfär 200.000 kubikmeter förorenat bottenslam."
  • "Det är väl känt att delar av den övergödning och syrebrist som råder idag, kommer från bottenslam som rörts upp, anser länsstyrelsen."
  • "Giftigt bottenslam läckte ut i vattnet av muddringen, så att både gräns- och stoppvärdena överskreds under någon månad i augusti."
  • "Trots varma vattentemperaturer under sommaren så är badupplevelsen nu för tiden inte så trevlig på grund av bottenslam och alger."
  • "– Lastbilen har läckt eller tappat bottenslam på körbanan."
  • "Planerna på en linje mellan Slagsta och Ulvsunda gick i stå förra hösten eftersom färjan skulle virvla upp för mycket giftigt bottenslam ur Bällstaviken."

Möjliga synonymer till bottenslam

Diskussion om ordet bottenslam