bottle

bottle
bottled
bottled
Verb

Ordet bottle har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom typografi
generell
typografi

Vad betyder bottle inom generell, generell ?

store in bottles, as of liquids or gas

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bottle (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet bottle inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Möjliga synonymer till bottle (inom typografi)

Diskussion om ordet bottle

bottle

bottles
Substantiv

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till bottle (inom typografi)

Ordet bottle har 2 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom generell
kemi
generell

Vad betyder bottle inom kemi ?

glass or plastic vessel; cylindrical with a narrow neck; no handle

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till bottle (inom kemi)

Ordet bottle inom generell

the quantity contained in a bottle

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bottle (inom generell)

Diskussion om ordet bottle