bouse

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till bouse

Diskussion om ordet bouse

bouse

bouse
boused
boused
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet bouse har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom sjöfart
vardagligt
sjöfart

Ordet bouse inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till bouse (inom vardagligt)

Ordet bouse inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till bouse (inom sjöfart)

Diskussion om ordet bouse