bräcklighet

Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder bräcklighet inom generell ?

det att vara bräcklig

Möjliga synonymer till bräcklighet

Diskussion om ordet bräcklighet

bräcklighet

bräckligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Vad betyder bräcklighet inom medicin ?

det att vara bräcklig

Möjliga synonymer till bräcklighet

Relaterat till bräcklighet

kortvarighet

ohälsa

avmattning

ombytlighet

försämring

ofullkomlighet

skörhet

svaghet

Diskussion om ordet bräcklighet