bränning

bränningen
bränningar
bränningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

bränning har undergrupp

 • surf [ vardagligt ]

Hur böjs ordet bränning på svenska?

Obestämd singular: bränning
Bestämd singular: bränningen
Obestämd plural: bränningar
Bestämd plural: bränningarna

Hur används ordet bränning

 • "– I Karlskrona fanns ingen lera som blir vit vid bränning, så leran som kallas Hollands lera importerades från västra Europa och skeppades till Karlskrona, säger Mats Anglert."
 • "Aktiviteter som eldning, grillning och bränning som sker med fast bränsle ( ved, kol, gräs, ris, grenar ) är helt förbjudet."
 • "Det kan till exempel handla om röjning, bränning, bete och slåtter."
 • "En liten bränning enligt Anders Heurlin :"
 • "Arterna gynnas av bränning, förklarar Jan-Inge Tobiasson på länsstyrelsen i Västmanlands län som leder det till hälften EU-finansierade projektet."
 • "– Vi gör en kontrollerad bränning i kanten där den stora elden inte ska ta sig förbi."
 • "Men ännu kan vi inte återvinna plasten, den är blandad med glasfiber och går därför till bränning, säger Maria Rindstam."
 • "Under ett rådande eldningsförbud är eldning, grillning och bränning med fast bränsle, som ved och ris, förbjudet."
 • "Men ännu kan vi inte återvinna plasten, den är blandad med glasfiber och går därför till bränning, säger Maria Rindstam."
 • "Den svenske mannen dödades av demonstranter som sägs ha varit uppretade av en bränning av Koranen på uppdrag av den kontroversielle pastorn Terry Jones i Florida."

Ordet bränning har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom vardagligt
 • Inom medicin
allmänt
vardagligt
medicin

Vad betyder bränning inom allmänt ?

vågor som bryta|bryts vid stranden

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till bränning (inom allmänt)

Ordet bränning inom vardagligt

Bränning är ett slags brottsjö, eller framrullande vattenvåg som bryts mot kustformationer eller grund (grundbrott) https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4nning_(v%C3%A5g)

Översättningar (inom vardagligt)

bränning har undergrupp (inom vardagligt)

 • surf [ vardagligt ]

Möjliga synonymer till bränning (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bränning (inom vardagligt)

Relaterat till bränning (inom vardagligt)

bubbla

vattenflöde

hav

Ordet bränning inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Möjliga synonymer till bränning (inom medicin)

Diskussion om ordet bränning