brackvatten

brackvattnet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet brackvatten

  • "Svante Lysén säger att framförallt vitvalen inte har några problem med brackvatten och sötvatten."
  • "Därefter följer ålynglen ( glasålar ) med golfströmmen till Europa och Nordafrika för att växa till sig i söt- eller brackvatten, innan den vandrar tillbaka till Sargassohavet vid cirka 20 års ålder."
  • "Kanske kan forskarna få svar på om fisken i olika ålder väljer olika miljöer och om smörbulten växer snabbare i hamnens brackvatten än i sötvatten."
  • "De blågröna algernas cyanobakterier trivs väldigt bra i Östersjöns brackvatten."

Vad betyder brackvatten inom generell ?

Bräckt vatten, eller brackvatten, är vatten med högre salinitet än sötvatten men lägre än saltvatten och därmed en salthalt mellan ungefär 0,05 och 3 procent. Bräckt vatten förekommer bland annat i delar av hav som bara har liten kontakt med vanligt havsvatten men har stora tillflöden av sötvatten – exempelvis Östersjön https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A4ckt_vatten

Möjliga synonymer till brackvatten

Diskussion om ordet brackvatten