brainstorm

brainstormen
brainstormar
brainstormarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet brainstorm på svenska?

Obestämd singular: brainstorm
Bestämd singular: brainstormen
Obestämd plural: brainstormar
Bestämd plural: brainstormarna

Vad betyder brainstorm inom generell ?

Brainstorming, lånord från engelskan, är en metod som syftar till att lösa problem eller hitta på nya idéer. Begreppet översätts ibland på svenska till idékläckning eller hjärnstorm men dessa begrepp används inte i någon högre grad. Det finns ett antal varianter av brainstorming, bland annat stop and go, turordning, brainwriting och kollektiv anteckningsbok. https://sv.wikipedia.org/wiki/Brainstorming

Möjliga synonymer till brainstorm

Diskussion om ordet brainstorm

  • Ransmyr - 2011-01-18

    Hjärnstorma

brainstorm

brainstorm
brainstormed
brainstormed
Verb

Översättningar

Vad betyder brainstorm inom retorik ?

try to solve a problem by thinking intensely about it

Möjliga synonymer till brainstorm

Diskussion om ordet brainstorm

brainstorm

brainstorms
Substantiv

Möjliga synonymer till brainstorm

Diskussion om ordet brainstorm