brandbotten

brandbottnen
(-)
brandbottnarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet brandbotten på svenska?

Obestämd singular: brandbotten
Bestämd singular: brandbottnen
Bestämd plural: brandbottnarna

Vad betyder brandbotten inom generell ?

Brandbotten är en äldre byggnadsteknisk benämning på ett bjälklag med brandcellsskiljande funktion, ofta mellan översta våningsplan och vinden i ett flerbostadshus. En brandbotten bestod i regel av murtegel, som lags på flatan och i bruk, ibland med öppna fogar, ibland med fyllda fogar. Under 1900-talet utformades brandbotten även med ett skikt betong. I Stockholms brandstadga från 1763 förskrevs att för bostadsändamål utbyggda vindar skulle förses med brandbotten. I svenska byggnadsordningen från 1877 krävdes att vindsbjälklag i bostadshus skall ha brandbotten av tegel i 3-våningshus och högre. https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandbotten

Diskussion om ordet brandbotten