brandvakt

brandvakten
brandvakter
brandvakterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet brandvakt på svenska?

Obestämd singular: brandvakt
Bestämd singular: brandvakten
Obestämd plural: brandvakter
Bestämd plural: brandvakterna

Hur används ordet brandvakt

  • "Då har vi fått en försäkran om att brandvakt skulle användas i det fortsatta arbetet, säger Stora Ensos VD Martin Holmgren."
  • "Branden startade efter ett markberedningsarbete på Stora Ensos mark, där det kommit uppgifter om att det inte ska ha funnits någon brandvakt."
  • "Kritik har riktats mot skogsbolaget efter att uppgifter säger att det inte fanns någon brandvakt på plats där branden startade."
  • "Frivilliga resursgruppen i Falun kommer att jobba vid boendena – bemanna receptionen och gå brandvakt dygnet runt."
  • "– Då måste man vakta som brandvakt och kontakta försäkringsbolag när man har sett hur illa det är."
  • "Tomas Nilsson företräder Stora Enso och anser inte att det var oaktsamt att markbereda utan brandvakt den aktuella dagen."
  • "Man kan flytta arbetet till natten när det är svalare och fuktigare, ha en brandvakt och släckutrustning på plats."
  • "Hade ni brandvakt och släckningsutrustning på plats?"
  • "Vid renoveringen avvändes en gasolbrännare med öppen låga, men enligt åklagaren fanns ingen brandvakt och inte tillräcklig släckutrustning på plats."
  • "Det är också viktigt att alltid ha med sig en brandvakt ut under rådande förhållande, säger ett inre befäl på Nerikes Brandkår."

Ordet brandvakt inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet brandvakt