break up

broken up
break up
broke up
Verb

Ordet break up har 10 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom juridik
  • Inom teater
  • Inom luftfart
  • Inom bildligt
  • Inom geologi
  • Inom politik
  • Inom generell
  • Inom aktier
  • Inom fysik
vardagligt
juridik
teater
luftfart
bildligt
geologi
politik
generell
aktier
fysik

Ordet break up inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet break up inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till break up (inom juridik)

Möjliga synonymer till break up (inom juridik)

Ordet break up inom teater

Översättningar (inom teater)

Synonymer till break up (inom teater)

Möjliga synonymer till break up (inom teater)

Ordet break up inom luftfart

come apart

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till break up (inom luftfart)

Möjliga synonymer till break up (inom luftfart)

Ordet break up inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till break up (inom bildligt)

Möjliga synonymer till break up (inom bildligt)

Ordet break up inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till break up (inom geologi)

Ordet break up inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till break up (inom politik)

Möjliga synonymer till break up (inom politik)

Ordet break up inom generell

break into pieces

laugh unrestrainedly

Översättningar (inom generell)

Synonymer till break up (inom generell)

Uttryck till break up (inom generell)

Möjliga synonymer till break up (inom generell)

Ordet break up inom aktier

cause to separate

Översättningar (inom aktier)

Synonymer till break up (inom aktier)

Möjliga synonymer till break up (inom aktier)

Ordet break up inom fysik

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till break up (inom fysik)

Möjliga synonymer till break up (inom fysik)

Diskussion om ordet break up