brevbärare

[ˈbrèːvˌbɛːrare]
brevbäraren
brevbärare
brevbärarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till brevbärare

Hur uttalas ordet brevbärare?

[ˈbrèːvˌbɛːrare]

Hur böjs ordet brevbärare på svenska?

Obestämd singular: brevbärare
Bestämd singular: brevbäraren
Obestämd plural: brevbärare
Bestämd plural: brevbärarna

Hur används ordet brevbärare

  • "Och en brevbärare i Karlskrona fick av samma orsak dela ut posten iklädd shorts."
  • "Meningen med omläggningen är att postgången ska förenklas för framförallt sorterare och brevbärare."
  • "Omorganisationen inom posten gör att brevbärare i Karlskrona inte hinner dela ut posten i tid."
  • "En man i 20-årsåldern från Karlskrona misstänks för att i höstas ha slagit en brevbärare i huvudet när hon delade ut post."
  • "På Åsgatan träffar vi en av Faluns cyklande brevbärare."
  • "Upprorsstämning bland landets brevbärare"
  • "– Det har varit fantastiskt, jag har upplevt ett enormt stöd från brevbärare från hela Sverige, det har varit riktigt överväldigande, säger han."
  • "Olika bud för brevbärare i Postnord"
  • "Efter 40 år som brevbärare"
  • "Efter 40 år som cyklande brevbärare i Mora blev Tommy Hinders uppsagd."

Vad betyder brevbärare inom post, Yrken ?

Fotograf: Wikipedia
Postiljon, även brevbärare, inom de flesta kulturspråk återkommande benämning för de postfunktionärer, vilka beledsagar och övervakar den allmänna postgången. http://sv.wikipedia.org/wiki/Brevb%C3%A4rare

Möjliga synonymer till brevbärare

Relaterat till brevbärare

information

korrespondens

transportmedel

Diskussion om ordet brevbärare