brev

[breːv]
brevet
brev
breven
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till brev

brev har undergrupp

Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet brev?

[breːv]

Hur böjs ordet brev på svenska?

Obestämd singular: brev
Bestämd singular: brevet
Obestämd plural: brev
Bestämd plural: breven

Hur används ordet brev

 • "ett brev skickades till herr Svensson"
 • "var det ett kärleksbrev?"
 • "brevledes"
 • "Sedan får den sorgdrabbade änkan brev och andra meddelanden som Gerry författat ( innan han dog ), för Holly att läsa, och för att kunna gå vidare i livet."
 • "Lars-Inge Nilsson översätter Celan, Linda Östergaard tar Bachmann och vi får även deras makars brev."
 • "I ett brev till Frankrikes industriminister, Montebourg, hade chefen för den amerikanska däcktillverkaren Titan skrivit, att det vore idiotiskt att investera i en däckfabrik i Frankrike, eftersom arbetarna där bara jobbar tre timmar om dagen, trots höga löner."
 • "Statsvetarprofessorn i öppet brev till personalavdelningen vid Göteborgs universitet, publicerat i GU-journalen."
 • "– Förut när jag fick ett brev från Ryssland med frågan om en autograf blev jag väldigt smickrad, nästan tårögd."
 • "Nu är det mer att jag lägger det på hög och tänker ” fan, det är inte roligt att öppna brev och skriva sitt namn ”."
 • "I brev som kunde inledas med Sara, min finflicka eller Sara, mi Sara lyfte Astrid Lindgren fram den unga vännens fina egenskaper."
 • "I ett brev beskriver Gerd de Neergaard hur vården av de äldre förändrats under de senaste 40 åren."
 • "Men så är inte fallet! ”, skriver Gerd de Neergaard i sitt brev."
 • "Daives bok är inte brev eller dokumentation utan en ” récit ”, en mosaik av ljusbilder och samtalsminnen."
 • "Bondens arga brev blir teater"
 • "80-åringen skickade också mängder av brev och sms till kvinnan, som uppfattade de oönskade kontakterna från mannens sida som obehagliga."
 • "Bland annat ska han ha skickat ett flertal vykort och brev till kvinnan, och vid ett flertal tillfällen ska han ha besökt hennes hem och sökt upp henne på stan."
 • "I ett brev till Justitiekanslern hävdar banken att hovrättens felaktiga myndighetsutövning orsakat en förmögenhetsskada."
 • "I ett nationellt öppet brev till justitieministern skriver 13 av dem att de anser att deras ersättning är för låg, 110 kronor per bröllop."
 • "Igår inkom dock ett brev som ansågs gå över gränsen."
 • "Delgivningsmannen skulle överlämna ett brev – och fick då en skarpslipad kniv mot strupen."
 • "Migrationsverket är skyldig Karlskrona kommun 163 miljoner kronor och kommunalrådet har nu skrivit ett brev för att kräva att pengarna betalas tillbaka."
 • "Delgivningsmannen skulle överlämna ett brev – och fick då en skarpslipad kniv mot strupen."
 • "– Det är ett handskrivet brev, kanske inte helt rättstavat i alla delar."

Ordet brev har 2 betydelser

 • Inom post
 • Inom historia
post
historia

Vad betyder brev inom post ?

Ett meddelande som lagts i ett förslutet kuvert

Översättningar (inom post)

Engelska

Synonymer till brev (inom post)

brev har undergrupp (inom post)

Möjliga synonymer till brev (inom post)

Relaterat till brev (inom post)

information

minnesmärke

nyhet

handledning

Ordet brev inom historia

Ett längre brev eller skrivelse. Epistel är grekiska (ἐπιστολή, epistolē) och betyder brev. http://sv.wikipedia.org/wiki/Epistel

Översättningar (inom historia)

Synonymer till brev (inom historia)

Möjliga synonymer till brev (inom historia)

Möjliga synonymer till brev (inom historia)

Diskussion om ordet brev

brevet

brevet
brevetted
brevetted
Verb

Översättningar (inom historia)

Vad betyder brevet inom politik ?

promote somebody by brevet, in the military

Möjliga synonymer till brevet

Diskussion om ordet brevet

brevet

brevets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder brevet inom utbildning ?

a document entitling a commissioned officer to hold a higher rank temporarily (but without higher pay)

Diskussion om ordet brevet