bring forth

bring forth
brought forth
brought forth
Verb

Översättningar

Synonymer till bring forth

Ordet bring forth har 4 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom hundar
  • Inom religion
  • Inom fiskar
allmänt
hundar
religion
fiskar

Vanligast betydelse av ordet bring forth inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till bring forth (inom allmänt)

Möjliga synonymer till bring forth (inom allmänt)

Vanlig betydelse av ordet bring forth inom hundar

Översättningar (inom hundar)

Möjliga synonymer till bring forth (inom hundar)

Vanlig betydelse av ordet bring forth inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till bring forth (inom religion)

Möjliga synonymer till bring forth (inom religion)

Mindre vanlig betydelse av ordet bring forth inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Synonymer till bring forth (inom fiskar)

Möjliga synonymer till bring forth (inom fiskar)

Diskussion om ordet bring forth