bring on

bring on
brought on
brought on
Verb

Synonymer till bring on

Hur används ordet bring on

  • "bring on the birthday cake"

Ordet bring on har 3 betydelser

  • Inom politik
  • Inom allmänt
  • Inom bildligt
politik
allmänt
bildligt

Ordet bring on inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till bring on (inom politik)

Möjliga synonymer till bring on (inom politik)

Ordet bring on inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till bring on (inom allmänt)

Möjliga synonymer till bring on (inom allmänt)

Ordet bring on inom bildligt

cause to appear

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till bring on (inom bildligt)

Diskussion om ordet bring on