brist

bristen
brister
bristerna
Substantiv [n]
Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet brist på svenska?

Obestämd singular: brist
Bestämd singular: bristen
Obestämd plural: brister
Bestämd plural: bristerna

Hur används ordet brist

 • "Brist på pengar"
 • "Blommorna dog av brist på vatten"
 • "Brist på intresse"
 • "Det var inte brist på energi som orsakade hans misslyckade"
 • "Julie hade många allvarliga brister i sin karaktär"
 • "I brist på något bättre"
 • "I brist på bevis..."
 • "en brist på fem miljoner kronor"
 • "Jag vet inte om brist på vitamin B12 är orsaken eller en följd av depression"
 • "brist på vitaminer även i ekonomi"
 • "Att det råder brist på kvinnliga fotbollstränare är ingen hemlighet."
 • "Detta beror på brist på tandvårdspersonal framförallt i Asarum och Karlshamn, enligt Blekinge Läns tidning."
 • "Men om man upplever det som att man inte fått stöd är det naturligtvis en brist."
 • "Den vuxenpsykiatriska mottagningen i Karlskrona har brist på personal."
 • "Samtidigt brottas psykiatrin med stor brist på psykologer, hyrläkarberoende och lokaler som inte går att jobba i."
 • "Polisen i Ronneby har själva larmat om brist på resurser och"
 • "Det är stor brist på förskoleplatser i Blekinge och i Ronneby kommun har trycket blivit så högt att alla barn inte får plats inom fyra månader – något man enligt skollagen ska få."
 • "Forskningen visar att älgdöden kan bero på tiaminbrist, det vill säga brist på vitamin B1."
 • "– Det är ingen som har hört av sig om att det är akut brist just nu, men håller det här på i en-två månader så kommer det bli en bristsituation."
 • "Orsaken till personalbristen är en kombination av ett generationsskifte med stora pensionsavgångar, brist på psykologer i hela landet och stor rörlighet i yrkesgrupperna."
 • "Att det råder brist på kvinnliga fotbollstränare är ingen hemlighet."
 • "Detta beror på brist på tandvårdspersonal framförallt i Asarum och Karlshamn, enligt Blekinge Läns tidning."
 • "Men om man upplever det som att man inte fått stöd är det naturligtvis en brist."
 • "Den vuxenpsykiatriska mottagningen i Karlskrona har brist på personal."
 • "Samtidigt brottas psykiatrin med stor brist på psykologer, hyrläkarberoende och lokaler som inte går att jobba i."
 • "Polisen i Ronneby har själva larmat om brist på resurser och"
 • "Det är stor brist på förskoleplatser i Blekinge och i Ronneby kommun har trycket blivit så högt att alla barn inte får plats inom fyra månader – något man enligt skollagen ska få."
 • "Forskningen visar att älgdöden kan bero på tiaminbrist, det vill säga brist på vitamin B1."
 • "– Det är ingen som har hört av sig om att det är akut brist just nu, men håller det här på i en-två månader så kommer det bli en bristsituation."
 • "Orsaken till personalbristen är en kombination av ett generationsskifte med stora pensionsavgångar, brist på psykologer i hela landet och stor rörlighet i yrkesgrupperna."
 • "Hans sjukdom berodde på bristen på riktig mat"
 • "behov ung. samma valör som 'lack' men mer formellt"
 • "Detta visar på fundamentala brister i designen"
 • "Brutus har två, kanske tre, klara brister i sin karaktär."
 • "Vi har alla våra små brister"
 • "Det finns ingen brist på förråd"
 • "Vi har en energibrist som snabbt förvärras"
 • "Ekonomisk tillväxt hindras av bristerna i transportsystemet."
 • "Brist på idéer"
 • "Vi står inför en brist på bra ledare"
 • "En brist på pengar"
 • "Han hade en karaktärbrist"
 • "Medborgarna led av livsmedelsbrist"
 • "De diskuterade hennes romans förtjänster och brister"
 • "Ljuset avslöjar fel och brister"
 • "Vi känner alla till världens brister"
 • "En brist på royalty eller annan betalning skall förfalla till betalning inom trettio dagar"
 • "Det finns en brist på tandläkare"
 • "Hon älskade honom trots hans fel och brister"

Ordet brist har 8 betydelser

 • Inom medicin, ekonomi
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom mytologi
 • Inom vardagligt
 • Inom geologi
 • Inom miljövetenskap
 • Inom samhälle
medicin, ekonomi
generell
bildligt
mytologi
vardagligt
geologi
miljövetenskap
samhälle

Vad betyder brist inom medicin, ekonomi ?

avsaknad; tillstånd då det finns alltför lite av något; tillstånd då något saknas eller fattas

Översättningar (inom medicin, ekonomi)

Engelska

Synonymer till brist (inom medicin, ekonomi)

Möjliga synonymer till brist (inom medicin, ekonomi)

Relaterat till brist (inom medicin, ekonomi)

ont

olycka

förnödenhet

litenhet

fattigdom

tomrum

förlust

kval

obehag

frånvaro

overklighet

underlägsenhet

ovanlighet

ofullkomlighet

avbrott

ofullständighet

fåtal

otillräcklighet

ojämnhet

fråndragning

osundhet

nedgång

Ordet brist inom generell

Synonymer till brist (inom generell)

Uttryck till brist (inom generell)

Ord i uttryck för brist (inom generell)

brist är en/ett (inom generell)

brist har undergrupp (inom generell)

brist är del av (inom generell)

brist har del (inom generell)

brist förutsätter (inom generell)

% förutsatt av (inom generell)

Motsats till brist (inom generell)

Övrig relation till brist (inom generell)

Möjliga synonymer till brist (inom generell)

Möjliga synonymer till brist (inom generell)

Möjliga synonymer till brist (inom generell)

Möjliga synonymer till brist (inom generell)

Möjliga synonymer till brist (inom generell)

Möjliga synonymer till brist (inom generell)

Möjliga synonymer till brist (inom generell)

Ordet brist inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till brist (inom bildligt)

Möjliga synonymer till brist (inom bildligt)

Ordet brist inom mytologi

Översättningar (inom mytologi)

Synonymer till brist (inom mytologi)

Möjliga synonymer till brist (inom mytologi)

Ordet brist inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till brist (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till brist (inom vardagligt)

Ordet brist inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Synonymer till brist (inom geologi)

Möjliga synonymer till brist (inom geologi)

Ordet brist inom miljövetenskap

Översättningar (inom miljövetenskap)

Möjliga synonymer till brist (inom miljövetenskap)

Ordet brist inom samhälle

Översättningar (inom samhälle)

Synonymer till brist (inom samhälle)

Möjliga synonymer till brist (inom samhälle)

Diskussion om ordet brist

 • - 2010-04-17

  aching

brista

brister
brast
brustit
Verb

Översättningar (inom samhälle)

Engelska

Synonymer till brista (inom samhälle)

Hur böjs ordet brista på svenska?

Presens: brister
Preteritum: brast
Supinum: brustit

Hur används ordet brista

 • "Mitt hjärta brister när jag ser dig med honom"
 • "Alla kunde höra bågsträngen brista"

Vad betyder brista inom geologi ?

gå sönder, gå i bitar; spricka

Relaterat till brista

misslyckande

ofullkomlighet

otillräcklighet

tillkortakommande

öppning

försämring

ovanlighet

ofullständighet

avbrott

svaghet

skörhet

tomrum

Diskussion om ordet brista